Link naar homepage

Nieuwe brug Massenhoven schuift naar definitieve positie

Nieuwe brug Massenhoven schuift naar definitieve positie

Maandag 7 juni verschoof De Vlaamse waterweg nv de kanaalbrug in Massenhoven van de tijdelijke positie naar de definitieve landhoofden. Daarmee komt de eindmeet van deze ingrijpende werken stilaan in zicht.
Minister Lydia Peeters: “Met investeringen zoals hier in Massenhoven maken we het verkeer in Vlaanderen duurzamer, vlotter en veiliger.”

Nieuwe brug Massenhoven schuift naar definitieve positie

Het verkeer op de Liersebaan tussen Lier en Zandhoven is al sinds midden mei onderbroken om de inschuifoperatie voor te bereiden. De tijdelijke weg voor en achter de brug is inmiddels opgebroken, zodat de brug weer losgekoppeld is van de Liersebaan. Maandagochtend werd de boogbrug eerst omhoog gevijzeld. Vervolgens werd het gevaarte van zo’n 3000 ton centimeter voor centimeter naar haar eindpositie geschoven, zo’n 23 meter naar het westen (richting Antwerpen) tot op de definitieve landhoofden. Op de eindpositie ligt de boogbrug zo’n 2 meter hoger dan vandaag.

Het inschuiven van de brug naar haar definitieve locatie betekent niet dat het verkeer dan meteen over de brug kan rijden. De komende weken wordt de rijweg van de Liersebaan voor en achter de brug opgehoogd en terug aangesloten op de brug in eindpositie. Als ook die werken afgerond zijn, naar verwachting op maandagochtend 28 juni, kan de Liersebaan weer opengesteld worden voor alle verkeer. Tijdens de zomermaanden, van eind juni tot midden september, werkt de aannemer tot slot nog de jaagpaden en de carpoolparking af.

Mijlpaal rijker

Het stelselmatig vernieuwen van de bruggen kadert in de opwaardering van het Albertkanaal om de doorvaarthoogte te verhogen tot 9,10 meter. Tegelijk wordt het kanaal ook plaatselijk verbreed.

“Het verhogen van de bruggen zal resulteren in een Albertkanaal dat vlotter en veiliger bevaarbaar is en kans biedt voor vierlagencontainertransport. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Met het verhogen van de brug in Massenhoven zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel. Intussen zijn 45 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 12 andere bruggen in uitvoeringsfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.”

Nieuwe brug biedt ruimte voor alle weggebruikers

De kanaalbrug in Massenhoven heeft een lengte van 123 meter en de boog is 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek. In de definitieve toestand zal er straks plaats zijn voor twee rijstroken richting Zandhoven, waarvan één rechtstreeks voor verkeer vanaf de snelweg en de andere voor verkeer komende van Lier. Richting Lier is er één doorgaande rijstrook. Fietsers hebben op de nieuwe brug een breed dubbelrichtingsfietspad, dat afgescheiden is van de rijweg.

Ook de Liersebaan voor en achter de brug is volledig vernieuwd, met de nodige aandacht voor fietsveiligheid: een dubbelrichtingsfietspad, veilige oversteekplaatsen en een fietstunnel onder de gewestweg. In de lussen van het vernieuwde op- en afrittencomplex Massenhoven zal er straks ook een carpoolparking met 148 plaatsen geopend worden. Zo bieden we een antwoord aan de nood aan parkeerruimte voor pendelaars en maken we de overstap op het openbaar vervoer echt comfortabel.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “In Massenhoven komen als het ware alle speerpunten van mijn beleid samen. Het wordt het toonbeeld van een modal shift naar meer duurzame vervoersmiddelen, waaronder de fiets, carpoolen en het openbaar vervoer. En ook nog eens transport over water. Met investeringen zoals hier in Massenhoven maken we het verkeer in Vlaanderen duurzamer, vlotter en veiliger. Die lijn zal ik blijven doortrekken.”


 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top