Nieuws : Nieuwe brug Eindhout officieel geopend

Nieuwe brug Eindhout officieel geopend

Vandaag werd de nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal officieel ingehuldigd door Tine Gielis, burgemeester van Laakdal, Frank Sels, schepen van Mobiliteit Laakdal, Vera Celis, burgemeester van Geel en ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

Nieuwe brug Eindhout officieel geopend

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Een nieuwe brug voor Eindhout (Laakdal)

Op 13 mei 2019 werd de nieuwe stalen boogbrug in Eindhout officieel geopend door Tine Gielis, burgemeester van Laakdal, Frank Sels, schepen van Mobiliteit Laakdal, Veerle Celis, burgemeester van Geel en ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv.

De herbouw van de brug in Eindhout maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder.

“Vlaanderen investeerde 9,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug voor Eindhout”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We pakken stap voor stap alle bruggen aan en zo verhogen we de capaciteit van het Albertkanaal met +25%. Binnenschepen zullen fors meer containers kunnen meenemen. Zo kunnen we nog meer vrachtvervoer van de weg halen en op de waterweg zetten. Het Albertkanaal wordt meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen”.

“Laakdal is blij met deze nieuwe brug. Bij het ontwerp van de brug ging veel aandacht naar de voorzieningen voor voetgangers en fietsers,” zegt Tine Gielis, burgemeester van Laakdal. “Een belangrijk aandachtspunt voor onze gemeente was het beperken van de hinder tijdens de werken. Dankzij goed overleg met De Vlaamse Waterweg nv en de VIA T Albert bleef deze maximaal beperkt en werden de werkzaamheden doordacht op elkaar afgestemd. Zo was de brug in Geel-Stelen nooit gelijktijdig onderbroken met de brug van Eindhout.”

Opwaardering Albertkanaal op kruissnelheid

Eind augustus 2017 werd gestart met de verhoging van 7 bruggen over het Albertkanaal binnen het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’ en vandaag wordt de eerste nieuwe brug in gebruik genomen.

“Eind april is de VIA T-Albert aangesteld voor de bouw van nog eens acht bruggen. Op die manier zetten we nog een tandje bij en houden we het project voor het verhogen van de bruggen op schema,” vertelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart
in te schakelen in hun logistieke keten Inmiddels zijn 34 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 22 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn.”

Laatste nieuws

Top