Kandidaat gezocht voor ROC Sint-Pieters-Leeuw

Kandidaat gezocht voor ROC Sint-Pieters-Leeuw

De Vlaamse Waterweg nv biedt via een vermarktingsprocedure een terrein aan te Sint-Pieters-Leeuw langs de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi. De Vlaamse Waterweg stelt het terrein met een kade met een oppervlakte van 22.502m² ter beschikking aan een kandidaat-uitbater van een regionaal overslagcentrum (ROC).

Kandidaat gezocht voor ROC Sint-Pieters-Leeuw

Het terrein bestaat uit een zone van 20.244 m² die in concessie wordt gegeven en een zone “jaagpad en aanpalend wateroppervlak” van 2.258 m² die voorwerp uitmaakt van een domeinvergunning. Beide zones samen vormen het aangeduide groene gedeelte op het plan.

De kandidaat-uitbater van het ROC dient de overslag over het water te organiseren voor andere bedrijven. Hiervoor beschikt hij/zij over een kade met een lengte van 175,43 meter.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 20%. We willen bedrijven overtuigen van de voordelen van de binnenvaart. Met de vermarkting van dit terrein met het oog op de uitbouw van een Regionaal Overslag Centrum faciliteren we het transport over water voor bedrijven die duurzaam vervoer willen integreren in hun logistieke keten”.

“Het terrein is uitstekend gelegen om als overslagcentrum te fungeren voor verschillende types van goederen waaronder palletten. We verwachten van de toekomstige kandidaat dat hij de kade aan marktconforme voorwaarden ook ter beschikking stelt aan andere bedrijven in de regio”, stelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Het terrein en de kade zijn ook goed ontsloten via de aanpalende nieuw aangelegde verbindingsweg naar de nabijgelegen E19.

Voorzitter van De Vlaamse Waterweg Frieda Brepoels: “We hopen dat zich sterke kandidaten aanmelden en sluiten met de meest geschikte een concessie af voor de uitbating van dit Regionaal Overslagcentrum zodat bedrijven in de regio een belangrijk deel van hun goederenvervoer via de waterweg kunnen organiseren.”

Meer informatie over de bedrijventerreinen:
Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je hier terug.

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be.

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 28/02/2022.

Laatste nieuws

Top