Containervervoer doorbrak magische grens in 2021

Containervervoer doorbrak magische grens in 2021

De Vlaamse Waterweg nv sloot 2021 af met sterke cijfers. 71,9 miljoen ton goederen vonden in 2021 over het water hun weg, het equivalent van ruim 2,87 miljoen vermeden vrachtwagenritten. Het containervervoer zette zijn opmars verder en rondde in 2021 voor het eerst de kaap van 1 miljoen TEU.

Containervervoer doorbrak magische grens in 2021

In 2021 werden 71,9 miljoen ton goederen vervoerd over de Vlaamse waterwegen,  2.922.300 ton meer dan in 2020, een stijging met 4,23%. 

Met 1.022.607 vervoerde TEU  vestigde het containertransport andermaal een absoluut record. Het leeuwendeel hiervan werd over het Albertkanaal vervoerd (705.192 TEU, +1,3%) 

“Het containervervoer overschreed in 2021 de magische grens van 1 miljoen TEU en ook de totale vervoerscijfers stegen,” vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Deze topcijfers bewijzen dat de binnenvaart een sterke en betrouwbare vervoersmodus is. Dat is uitstekend nieuws voor de mobiliteit én het klimaat in Vlaanderen. Door goederen via onze rivieren en kanalen te vervoeren, worden er heel wat vrachtwagenritten uitgespaard. Investeren in onze waterwegen en in een mental shift bij ondernemingen blijft ook de volgende jaren een drijfveer."

Stijging in de meeste goederengroepen

De stijging is merkbaar in gans Vlaanderen. De drie hoofdassen zagen allemaal meer goederen over het water passeren. Met 10,67% is de stijging het grootst op de ABC-as (Zeekanaal Brussel-Schelde & Kanaal naar Charleroi). Op de as Seine-Schelde werden 8,03% meer goederen vervoerd. En op het Albertkanaal, de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen, werd een stijging genoteerd van zo’n 3,56% naar 38,87 miljoen ton.

Qua vervoersniches is er een stijging voor de landbouwproducten (+12,83%), de delfstoffen en bouwmaterialen (+2,68%), ertsen (+15,93%), metaalproducten (+25,33%) en vaste brandstoffen (+ 36,07%). Een daling vinden we terug bij de petroleumproducten (-5,30%) en de voedingswaren en veevoeder (-3,05%)

Investeren in waterwegen loont

“Dergelijke topcijfers tonen aan dat ondernemers en bevrachters vertrouwen hebben in de binnenvaart en dat stemt ons uiteraard tevreden aangezien het onze ambitie is om performante en betrouwbare waterwegen  aan te bieden” , aldus Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv: “Het Vlaamse beleid voor de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk werpt zijn vruchten af, en dat merken we ook op het water zelf.”

“Publiek-private samenwerking bij de bouw van kaaimuren en watergebonden bedrijventerreinen zijn ons aanbod aan ondernemingen die kiezen voor de binnenvaart. Met projecten als de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding stelt De Vlaamse Waterweg de toekomst van een aantrekkelijke binnenvaart bovendien voor lange tijd veilig. Maar ook onze andere waterwegen krijgen onze volle aandacht”, besluit ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Laatste nieuws

Top