Link naar homepage

Jaagpad langs IJzer wordt aangepakt

Jaagpad langs IJzer wordt aangepakt

De Vlaamse Waterweg nv en de Provincie West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om het jaagpad op de noordelijke oever van de IJzer tussen Roesbrugge (Poperinge) en Stavele (Alveringem) te herstellen. Zo’n 4,93 km wegdek wordt hersteld en 11 bruggetjes over de zijstromen van de rivier worden vernieuwd.

Jaagpad langs IJzer wordt aangepakt

Kaderovereenkomst ‘Blauwe assen’
West-Vlaanderen beschikt over een uitgebreid netwerk van jaagpaden langs de waterwegen. Deze jaapaden bevatten een belangrijke natuurwaarde. Bovendien zijn jaagpaden de uitgelezen plek voor iedereen om wat te bewegen of tot rust te komen en zijn heel geschikt als vlotte en veilige fietsverbindingen tussen woon-werkgebieden, aangezien ze meestal niet kruisen met het drukke wegverkeer.

Als waterwegbeheerder staat De Vlaamse Waterweg nv in voor het beheer van de waterwegen en de vele jaagpaden die er langs liggen. De Provincie West-Vlaanderen is dan weer vertrouwd met het onderhoud, beheren en verhogen van de belevingswaarde van bovenlokale recreatieve routes, de zogenaamde ‘groene assen’. Beide organisaties hebben hun expertise gebundeld en afspraken gemaakt rond het beheer van jaagpaden en bermen langs kleinere waterwegen. Deze afspraken werden vastgelegd in de kaderovereenkomst ‘Blauwe assen’.

West-Vlaams gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe: “Het provinciebestuur heeft de voorbije decennia maar liefst 100 kilometer verlaten spoorwegbeddingen omgetoverd tot Groene Assen waar natuurontwikkeling en kwaliteitsvolle recreatie hand in hand gaan. We willen deze inspanningen verder zetten langs een geselecteerd aantal Blauwe Assen. Als jongen van de streek doet het me bovendien enorm veel plezier om dit project boven de doopvont te houden in deze schitterende IJzervallei.”

Jaagpad en bruggetjes langs de IJzer worden aangepakt
De kaderovereenkomst legt afspraken vast over het beheer van jaagpaden en bermen langs kleinere waterwegen. Deze waterwegen hebben een belangrijke functie voor zowel de binnenvaart als de waterbeheersing in Vlaanderen. Daarnaast beschikken ze ook over een grote belevingswaarde voor recreanten. Langs de IJzer gaan de Provincie en De Vlaamse Waterweg nv samen het jaagpad tussen Roesbrugge en Stavele herstellen op de noordelijke oever. De Provincie zal na afloop van de werken instaan voor een kwalitatief beheer van het jaagpad zelf en van de bermen er langs.

“Als Vlaamse waterwegbeheerder zetten we ons niet alleen in voor de binnenvaart en het economische aspect ervan, maar ons waterwegennet vormt het ideale decor voor veel recreatie.” zegt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv. “De IJzer is zo’n een waterweg met een grote economische en ecologische waarde en is geliefd bij veel wandelaars, fietsers en hengelaars. Door de samenwerking met de Provincie zetten we niet alleen in op het herstellen van het jaagpad, maar kunnen we de omgeving van de IJzer verder opwaarderen zodat iedereen van hartenlust kan genieten van de waterkant.”

Via het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) werd in 2019 10 miljoen euro vrijgemaakt voor De Vlaamse Waterweg nv om het fietscomfort van jaagpaden te verhogen. Een deel van dit budget wordt gebruikt om 4,93 km jaagpad aan te pakken tussen Roesbrugge en Stavele. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op ongeveer 1 miljoen euro. De Provincie financiert hierboven nog eens 130.000 euro voor de herstelling van 11 bruggetjes over de zijstromen van de rivier.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “We zijn meer aan het fietsen en wandelen en dit ook langs of in de omgeving van onze waterwegen. Ik wil mensen stimuleren om dit blijven te doen. Goede en comfortabele infrastructuur speelt daar zeker een rol in en vandaar ook deze werken. Dit kan een stimulans zijn om meer recreatief gebruik te maken van dit jaagpad en de beleving langs het water te verhogen.”

De effectieve werken houden in dat de bestaande asfaltverharding en fundering wordt verwijderd en vervangen wordt door betonnen prefabplaten, in een zachte kleur afgestemd op de omgeving. Daarnaast worden ook de 11 stalen bruggetjes vervangen door betonnen bruggen in functie van een efficiënt beheer van het jaagpad en de bermen door de provincie.

Momenteel wordt het aanbestedingsdossier voorbereid en kan het bestek gegund worden. De start van de werken op het terrein is voorzien begin 2021 en tegen de zomer volgend jaar zullen ze afgerond zijn.

Laatste nieuws

Top