De Durmevallei ontwaakt!

De Durmevallei ontwaakt!

Op dinsdag 25 september stelden de 5 Durmegemeenten samen met 10 partners hun visie op onthaal en ontsluiting van de Durmevallei voor. 

De Durmevallei ontwaakt!

WAAROM EEN VISIE?
De Durme, een van de vier zijrivieren van de Schelde, was tot voor kort een beetje een ingeslapen waterloop. “Het Sigmaplan en de groeiende interesse van omwonenden en bezoekers brengen daar verandering in. De nieuwe Sigmagebieden behoeden de vallei voor overstromingen en tillen haar natuur naar een topniveau. Om iedereen de kans te geven om hiervan mee te genieten, tekenden we – aanvullend op het Sigmaplan –samen met vele partners een globale visie uit op onthaal en ontsluiting voor de Durmevallei. Met deze visie zorgen we voor een goede en heldere onthaalinfrastructuur” aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. 

WIE ZET HIER ZIJN SCHOUDERS ONDER?
We zetten hiertoe een samenwerking op tussen Schelde Sterk Merk/Regionaal Landschap Schelde-Durme, De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos, de toeristische partners (Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland) en de 5 Durmegemeenten (Lokeren, Zele, Waasmunster, Hamme en Temse). Het ontwerpbureau Stramien en Pavlov Branding zorgden voor de professionele begeleiding. 
Samen zetten we ook onze schouders onder de uitvoering van deze plannen. We krijgen hierbij de steun van vzw Durme, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat.

WAT IS DE AMBITIE?
“Van de Durmevallei, van Lokeren tot Temse, één samenhangend buitengebied maken met plaats voor waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie/toerisme. Dat is onze ambitie.” geeft Tom Wezenbeek, coördinator van Rivierpark Scheldevallei, aan. “De Durmevallei is ook een belangrijke bouwsteen van het Rivierpark Scheldevallei.”
 
WAT GAAN WE CONCREET DOEN?
Samen en in overleg werken we aan een landschappelijk en  recreatief aantrekkelijke Durmevallei met de rivier als drager voor een betere bereikbaarheid, een sterkere beleefbaarheid, een grotere samenhang en een duidelijke communicatie.

Katia Versieck, algemeen manager van Toerisme Oost-Vlaanderen, duidt het belang van een betere bereikbaarheid: “Toegangspoorten - groot en klein verspreid over de vallei - zullen de bezoekers ontvangen en informeren. Deze poorten zijn veelal bereikbaar met het openbaar vervoer én de wagen. Elke poort is een start- of overstappunt voor fietstochten en wandelingen.

“We creëren ook extra belevingspunten die bijzonderheden van de Durme uitlichten, we bouwen (dynamische) uitkijkpunten en zorgen voor één Scheldevallei-huisstijl. Hierdoor versterken we de beleefbaarheid.” vult Elias Verbanck van Agentschap Natuur en Bos aan. “Een oude droom was bovendien om één veilige en toegankelijke Durmeroute vast te leggen die de belangrijkste toegangspoorten en belevingspunten verbindt. Met dit plan realiseren we deze droom. Fietsers en wandelaars zullen via de dijken en paden de Durme van Lokeren tot Temse kunnen verkennen. We deden dit met respect voor de omgeving en zo veel mogelijk in contact met het water.”
 

Laatste nieuws

Top