Link naar homepage

Dampoortbrug I in Brugge ’s nachts onderbroken

Dampoortbrug I in Brugge ’s nachts onderbroken

Als waterwegbeheerder voeren we herstellingen uit aan de Brugse Dampoortsluis op het kanaal Gent-Oostende. Zo zorgen we ervoor dat de scheepvaart in de toekomst vlot kan blijven passeren.

Dampoortbrug I in Brugge ’s nachts onderbroken

Update 14 januari 2021 - De aannemer heeft afgelopen nacht de laatste voorbereidingen uitgevoerd, om later dit jaar het tweede paar deuren van de Dampoortsluis te kunnen vernieuwen, en zag dat het goed was. Vanaf vandaag kan je dus weer gebruikmaken van beide Dampoortbruggen in Brugge, ook 's nachts!


In oktober vernieuwden we al de sluisdeuren t.h.v. de Dampoortbrug II (Wulpenstraat), de deuren t.h.v. de Dampoortbrug I (Potterierei) volgen later in overleg met de stad Brugge en de sector. Om vlot te kunnen werken aan het laatste paar, voeren we van 23 november t.e.m. 18 december een aantal voorbereidingen uit die nog moeten gebeuren.

De aannemer zal plaatselijk de sluisbodem verder verstevigen met grondankers. Dat is nodig omdat bij de vernieuwing de deuren drooggezet worden, waardoor de druk op de sluisbodem verandert.

Toegankelijkheid tijdens de werken

De werken gaan telkens door van 21 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends. Daardoor zal de Dampoortbrug I nachtelijk onderbroken worden voor alle verkeer, dat kan rondgaan via de Dampoortbrug II. Overdag kan je dus gewoon passeren via beide bruggen.

Laatste nieuws

Top