Link naar homepage

Captatie water Demer en Dijle + recreatieverbod Demer

Captatie water Demer en Dijle + recreatieverbod Demer

UPDATE  24/08/2021 
Het noodweer van juli heeft lokaal voor een enorme wateroverlast en vervolgens een verminderde waterkwaliteit gezorgd waardoor recreatie op de (bevaarbare) Demer onmogelijk was. Ondertussen is die waterkwaliteit voldoende verbeterd om alle recreatie op de (bevaarbare) Demer (kano, kajak e.a.) opnieuw toe te laten.


 

Het noodweer van juli heeft lokaal voor enorme wateroverlast en overstromingen gezorgd. Bij het terugtrekken van het water kan niet alleen vervuild slib achterblijven, maar ook het water zelf kan microbieel of chemisch verontreinigd zijn, omwille van bijv. afstervend organisch materiaal of door in ontbinding zijnde kadavers. Extra waakzaamheid bij captatie en hergebruik is aangewezen. Het is dan ook raadzaam is om geen water uit de Demer of de Dijle te gebruiken voor het drenken van vee.

Door de slechte waterkwaliteit van de Demer is alle recreatie op de (bevaarbare) Demer (kano, kajak e.a.) verboden, tot de kwaliteit voldoende verbeterd is.

Laatste nieuws

Top