Link naar homepage

Fietssnelweg F23 Brussel - Vilvoorde - Boom

De Vlaamse Waterweg nv plant grootschalige werken aan het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. Op grondgebied van de gemeentes Zemst, Kapelle-op-den-Bos en Willebroek verkeren grote delen van het jaagpad in slechte staat.

Alles bij elkaar gaat het om een lengte van ongeveer 11 kilometer. Het jaagpad is onderdeel van fietssnelweg F23 Brussel-Vilvoorde-Boom, de wenslijn van Kanaalroute Noord. 

Welk traject pakken we aan?

We vernieuwen het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van het kruispunt Westdijk-Westzavelland in Willebroek tot het kruispunt Sluisweg-Bos van Aa in Zemst. De werken volgen het traject van fietssnelweg F23 Brussel-Vilvoorde-Boom. Ook het stuk jaagpad ter hoogte van Promat in Kapelle-op-den-Bos pakken we aan.

Er is dan ook uitvoerig overlegd met de betrokken gemeentebesturen, provinciebesturen en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken om tot een gedragen voorontwerp te komen.

Traject fietssnelweg F23

Wat staat op het programma?

Over een afstand van ongeveer elf kilometer vernieuwen we het volledige jaagpad. Voor meer fietscomfort verbreden we het bestaande fietspad van 2,5 meter tot 4 meter. We leggen het fietspad langs de waterweg, zodat er geen conflicten zijn met inritten naar private domeinen en zijstraten. Waar mogelijk zal een groene berm van zo’n 2,75 meter de rijweg en het fietspad scheiden. Naast het fietspad, in het natuurlijke talud van de kanaaloever, leggen we bovendien een 1,5 meter breed wandelpad aan in waterdoorlatende halfverharding.
 

Timing

De werken aan het jaagpad zullen in verschillende fasen, verspreid over meerdere jaren, worden uitgevoerd. Het is de bedoeling elk jaar één fase van het project aan te besteden en uit te voeren. In de praktijk komt dit neer op een uitvoering van het gehele project gespreid over 10 jaar. 

De nutsmaatschappijen hebben in het najaar van 2020 alle nutsleidingen verplaatst. Na de wintermaanden, midden maart 2021, start de aannemer met de eerste fase van de wegeniswerken. Deze fase loopt van de Haaksdonkweg in Kapelle-op-den-Bos tot de Sluis van Zemst. De eerste fase zal ongeveer drie maanden duren. We verwachten de eerste fase voor het bouwverlof 2021 te kunnen afronden.

Ondertussen werken we ook al aan het ontwerp voor de tweede fase van de wegeniswerken: de Oostdijk in Kapelle-op-den-Bos, van de Mechelseweg tot de Haasdonkweg.
 

Minderhindermaatregelen

De werken kunnen spijtig genoeg niet worden uitgevoerd zonder lokaal bomen te rooien. Markante bomenrijen proberen we zoveel mogelijk te behouden. Voor de bomen die toch moeten worden gekapt, planten we nieuwe bomen aan. 

Tijdens de werken aan de eerste fase zal het autoverkeer een plaatselijke omleiding moeten volgen. Voor het vrachtverkeer zal een ruimere omleiding – via N16 en E19 – worden uitgewerkt. Omdat een omleiding voor fietsers en voetgangers te groot zou worden, bekijken we of langs de werken een veilige doorgang kan worden voorzien.

De visplaatsen voor hobbyvissers (in Willebroek en ten zuiden van de sluis in Zemst) blijven zo veel mogelijk behouden. Ze zullen bovendien beter toegankelijker gemaakt worden. Ook wordt extra parkeerruimte voorzien.

Ruimer kader

Met de uitbouw van een netwerk aan fietssnelwegen en bovenlokale functionele fietsroutes wil de Vlaamse overheid samen met de provincies en de lokale besturen voor middellange afstanden een valabel alternatief bieden voor de auto.

Kostprijs

De Vlaamse overheid investeert hier ruim 10 miljoen euro.

Vragen

Hebt u een vraag over de werken aan het jaagpad, dan kan u De Vlaamse Waterweg nv contacteren door te mailen naar info@vlaamsewaterweg.be of te bellen naar 03 224 67 11.

Visualisaties

Hier kan u enkele visualisaties van het project ophalen:

Laatste nieuws

Top