Link naar homepage

Brug Paal-Tervant

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Paal-Tervant en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo subsidie Europa

UPDATE 30 JUNI 2020

Momenteel is de aannemer bezig met de kadewerken op de noordelijke rechteroever. Het jaagpad wordt hiervoor omgeleid via de Kruisbaan, Olmsesteenweg en de Zandhoefstraat. 


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Paal-Tervant

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 1. Lengte brug: 123 m
 2. Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Beringen
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
 • Uniforme landschappelijke inpassing

Timing

De werken aan de nutsleidingen starten in september 2019. Aansluiten worden ook de  voorbereidende werken uitgevoerd.
De hoofdwerken ter hoogte van de kanaaloevers starten omstreeks februari 2020. Omdat deze brug op dezelfde plaats als de huidige brug wordt gebouwd moet de brug vanaf september 2021 negen maanden worden onderbroken om de bestaande brug te kunnen vervangen. Na openstelling van de brug wordt de omgeving verder aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2022.  

MIJLPALEN

 • Start hoofdwerken: mei 2020 (kaaimuur rechteroever)
 • Onderbreking Beverlosesteenweg en afbraak brug: september 2021
 • Invaren brug: maart 2022
 • Openstelling Beverlosesteenweg: juni 2022
 • Einde werken: juli 2022

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders. 

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

Het vrachtverkeer vanuit de Scheepvaartstraat zal steeds in verbinding blijven met de Beverlosesteenweg om de kern van Tervant te ontzien van vrachtverkeer.


 

Laatste nieuws

Top