Link naar homepage

Brug Oelegem II

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Oelegem (Ranst) en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo subsidie Europa

UPDATE 8 MAART 2021

Goed nieuws!  De jaagpaden op beide oevers langs het lbertkanaal zijn terug opengesteld. 
De jaagpaden waren afgelopen weekend onderbroken voor het leveren van de brugonderdelen voor de nieuwe stalen boogbrug. De nieuwe brug wordt samengesteld op het montageterrein langs het Albertkanaal.


UPDATE 26 FEBRUARI 2021

De jaagpaden op beide oever worden onderbroken voor het leveren van de onderdelen van de nieuwe brug vanaf vrijdag 5 maart 2021.  Het jaagpad op de noordelijke rechteroever wordt op maandagavond 8 maart 2021 terug opengesteld, het jaagpad op zuidelijke linkeroever op woensdagavond 10 maart 2021. 

Tijdens de operatie wordt de aansluiting van de Bredabaan met het jaagpad op rechteroever ook onderbroken. De omleiding loopt dan via Wittebrug – Rodedreef – Kempischveldweg - Bredabaan - Van Vrieselelaan - Herbsteinlaan (omrijafstand van 2,9km) 


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Oelegem II

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 75 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 23 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

 • Bouw nieuwe brug stroomafwaarts van de huidige brug
 • Aanleggen nieuwe opritten
 • Heraanleg kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
 • Afbraak huidige brug
 • Kanaalverbreding

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente Ranst
 • Herinrichting kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
  • Hoofdrichting Keerbaan (vanuit Wijnegem) naar Ter Stratenweg
  • Enkel lokaal verkeer op Keerbaan richting Oelegem centrum
  • Veilige fietsoversteek in lichtengeregeld kruispunt
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping met het jaagpad
 • Uniforme landschappelijke inpassing
  • In samenwerking met landschapsarchitect

Mjilpalen

 • Invaren brug van montageterrein naar definitieve locatie: eind juni 2021
 • Afbraak brug: medio november 2021
 • Onderbreken brug Jozef Simonslaan: aantal weken in oktober 2021 voor het gemotoriseerde verkeer. 

Laatste nieuws

Top