Link naar homepage

Brug Oelegem II

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Oelegem (Ranst) en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE  28 APRIL 2020

 1. Vanaf 30/04 starten we met de aanleg van tijdelijke fietspaden langsheen het jaagpad
 2. Vanaf 4/05 starten we met aanleg van de nieuwe Bredabaan. Deze wordt nadien ingezet in de omleiding voor het jaagpad op rechteroever. De verbinding van de Bredabaan met het jaagpad wordt dan gedurende 2 weken omgeleid via Herbsteinlaan – Van Vrieselelaan  -Van Edinghenlaan.
 3. Vanaf vermoedelijk 11/05 zal het jaagpad op linkeroever (zuidzijde) voor een eerste keer een aantal weken onderbroken moeten worden in functie van de werken aan de kaaimuur.  Dit jaagpad wordt omgeleid via de Stokerijstraat – Oelegemsesteenweg – Keerbaan – verbinding Ter Stratenweg naar het jaagpad.
 4. Vanaf vermoedelijk 15/05 zal het jaagpad op rechteroever (noordzijde, Oudstrijdersstraat) voor een eerste keer een aantal weken onderbroken moeten worden voor gemotoriseerd verkeer in functie van de werken aan de kaaimuur. De hoofdomleiding zal verlopen via de Rundvoortstraat – Le Roylaan – Van Vrieselelaan – Van Edinghenlaan – Bredabaan.
 • De kanoclub en Creyboschlaan blijven bereikbaar via de Oudstrijdersstraat aan de oostzijde van de brug.
 • De water-link site blijft bereikbaar via de toegang aan de Bredabaan.
 • De woning aan de Oudstrijdersstraat, net ten westen van de brug, blijft bereikbaar via de Bredabaan.
   
 • Dankzij de aanleg van  tijdelijk fietspad aangelegd en het plaatsen van een fietscontainer op 4 mei kunnen fietsers nog door. Met het inschakelen van deze fietscontainer doen we een extra inspanning om een veilige corridor voor fietsers te creëren tijdens onze grondwerken. Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt wel nog een korte periode onderbroken tijdens de werken aan de kaaimuur.

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Oelegem II

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 75 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 23 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

 • Bouw nieuwe brug stroomafwaarts van de huidige brug
 • Aanleggen nieuwe opritten
 • Heraanleg kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
 • Afbraak huidige brug
 • Kanaalverbreding

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente Ranst
 • Herinrichting kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
  • Hoofdrichting Keerbaan (vanuit Wijnegem) naar Ter Stratenweg
  • Enkel lokaal verkeer op Keerbaan richting Oelegem centrum
  • Veilige fietsoversteek in lichtengeregeld kruispunt
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping met het jaagpad
 • Uniforme landschappelijke inpassing
  • In samenwerking met landschapsarchitect

Timing

 • Aanvraag omgevingsvergunning: voorjaar 2018
 • Aanstellen aannemer: 2019
 • Start werken: ten vroegste september 2019

 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top