Link naar homepage

Brug Massenhoven

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Massenhoven en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 8 DECEMBER 2020

Nog net voor de jaarwisseling kondigt december zich aan als een topmaand vol hoogtepunten. Morgen, woensdag 9 december, zullen we de langverwachte kanaalbrug op de tijdelijke locatie in gebruik kunnen nemen. Gisteren vond immers de proefbelasting plaats waarbij een hele resem volgeladen vrachtwagens de draagkracht of gebruikscapaciteit van de brug testten. De test was positief en dus kunnen AWV en De Vlaamse Waterweg nv groen licht geven voor het openstellen van de brug.

Wat betekent dit voor de weggebruiker? 

Voor het autoverkeer verandert er in principe weinig: tussen Lier en Zandhoven blijft alle verkeer via de Liersebaan mogelijk. Het grote verschil is natuurlijk dat het voortaan over de nieuwe brug op de tijdelijke locatie rijdt. Op de Liersebaan, tussen de snelweg en het kanaal, blijven de versmalde rijstroken behouden.
 
Fietsers daarentegen zullen opgelucht kunnen ademhalen. Tussen Lier en Massenhoven/Zandhoven kunnen ze opnieuw rechtstreeks via de Liersebaan fietsen. De grote omleiding via Viersel komt daardoor voorlopig te vervallen. Fietsers kunnen voortaan in beide richtingen fietsen over het fietspad aan de noordkant van de rijweg en de brug, dat is aan de kant van de rijweg richting Lier. Komende van Lier en Zandhoven worden fietsers ter hoogte van de bestaande fietsoversteekpunten (aan Shell tankstation en Kerkstraat) opgevangen en gevraagd om de gewestweg over te steken. Fietsers moeten ermee rekening houden dat het plaatselijk om een tijdelijk fietspad gaat. Het jaagpad langs het kanaal blijft om veiligheidsredenen afgesloten ter hoogte van de brug.

Afbraakwerken oude brug

In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 december duwen we het gaspedaal nog wat verder in. De aannemer start dan de afbraakwerken van de oude brug. Tegen Kerstmis moet de brug volledig afgebroken zijn. We raden af om deze werkzaamheden van nabij te volgen, gelet op de geldende veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen corona.

Vooruitblik 2021

Tijdens de kerstperiode liggen alle werken stil. In de week van 4 januari gaat iedereen opnieuw aande slag. AWV bouwt dan verder aan de keermuur aan de kant van Adams en De Vlaamse Waterweg nv werkt in volle vaart aan de nieuwe funderingen en (hogere) landhoofden op de definitieve locatie.
 
Zoals je weet moet de brug uiteindelijk nog verplaatst worden naar die definitieve locatie, waar de brug ook hoger komt te liggen. Tijdens die verschuivingsoperatie zal de Liersebaan tijdelijk geknipt worden. Volgens de huidige planning gebeurt dat op het einde van de lente, om in de zomer van 2021 de werken in Massenhoven volledig af te ronden.
 


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Hoe pakken we de werken aan?

Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

 • Vanaf 17 september 2018 - maart 2020:
  • Start aanleg nieuwe landhoofden ten oosten van de bestaande brug (kant van Viersel)
  • Vervolgens wordt de nieuwe brug ter plaatse opgebouwd waarna ze op de nieuwe landhoofden wordt gehesen. 
 • Vanaf maart 2020 - najaar 2020:
  • De nieuwe brug wordt tijdelijk aangesloten op de nieuwe weg. 
  • Na de ingebruikname van de nieuwe brug slopen we de oude brug
  • Dankzij deze aanpak is de N14 tweemaal beperkt onderbroken
  • Tot slot wordt de nieuwe brug wordt naar haar definitieve positie (op de oude landhoofden) verplaatst

Hinder

 • Omdat er bijna op elk moment doorgang over het water mogelijk blijft, zal het verkeer weinig hinder ondervinden. De N141 wordt tweemaal beperkt onderbroken. 
 • De huidige toegang tot de N14 wordt vanaf midden september afgesloten. Tijdens de werken is dit nodig om de nieuwe brug te kunnen bouwen. Toegang tot de Venstraat is dan enkel mogelijk via de Herentalsebaan. Ook in de definitieve toestand zal deze toegang afgesloten blijven. 
 • Vanaf de start van de werken (september 2018) gaat ook het jaagpad onder de brug dicht om veilig te kunnen werken. Fietsers volgen op de rechteroever (kant Zandhoven) een omleiding via de Kerkstraat, N14 en de Vaartstraat. Op de linkeroever is een omleiding niet mogelijk. Alle fietsers langs het kanaal worden daarom omgeleid via de rechteroever. 

Kenmerken nieuwe brug

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven, waarvan 1 rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en 1 komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over 1 doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)

Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

AWV voert tijdens de werken aan de brug ook werken uit. Er wordt een carpoolparking ingericht ten zuiden van het kanaal (aan de kant van Ranst) en later volgt ook de herinrichting van de Liersebaan (N14). Meer informatie over deze werken vind je hier: www.wegenenverkeer.be/zandhoven 

 

Laatste nieuws

Top