Link naar homepage

Brug Massenhoven

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Massenhoven en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Hoe pakken we de werken aan?

Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

 • Vanaf 17 september 2018 - maart 2020:
  • Start aanleg nieuwe landhoofden ten oosten van de bestaande brug (kant van Viersel)
  • Vervolgens wordt de nieuwe brug ter plaatse opgebouwd waarna ze op de nieuwe landhoofden wordt gehesen. 
 • Vanaf maart 2020 - najaar 2020:
  • De nieuwe brug wordt tijdelijk aangesloten op de nieuwe weg. 
  • Na de ingebruikname van de nieuwe brug slopen we de oude brug
  • Dankzij deze aanpak is de N14 tweemaal beperkt onderbroken
  • Tot slot wordt de nieuwe brug wordt naar haar definitieve positie (op de oude landhoofden) verplaatst

Hinder

 • Omdat er bijna op elk moment doorgang over het water mogelijk blijft, zal het verkeer weinig hinder ondervinden. De N141 wordt tweemaal beperkt onderbroken. 
 • De huidige toegang tot de N14 wordt vanaf midden september afgesloten. Tijdens de werken is dit nodig om de nieuwe brug te kunnen bouwen. Toegang tot de Venstraat is dan enkel mogelijk via de Herentalsebaan. Ook in de definitieve toestand zal deze toegang afgesloten blijven. 
 • Vanaf de start van de werken (september 2018) gaat ook het jaagpad onder de brug dicht om veilig te kunnen werken. Fietsers volgen op de rechteroever (kant Zandhoven) een omleiding via de Kerkstraat, N14 en de Vaartstraat. Op de linkeroever is een omleiding niet mogelijk. Alle fietsers langs het kanaal worden daarom omgeleid via de rechteroever. 

Kenmerken nieuwe brug

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven, waarvan 1 rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en 1 komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over 1 doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)

Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

AWV voert tijdens de werken aan de brug ook werken uit. Er wordt een carpoolparking ingericht ten zuiden van het kanaal (aan de kant van Ranst) en later volgt ook de herinrichting van de Liersebaan (N14). Meer informatie over deze werken vind je hier: www.wegenenverkeer.be/zandhoven 

 

Laatste nieuws

Top