Link naar homepage

Brug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
logo subsidie Europa

UPDATE 15 MAART 2021

In februari 2020 voerden we reeds de eerste kadewerken onderaan de brug uit. In juni 2021 zullen de hoofdwerken opnieuw opstarten. Om dit mogelijk te maken, voeren we tussen midden maart 2021 en eind maart 2021 voorbereidende ontbossingswerken uit langs de Overdemerstraat en de Nieuwstraat (hieronder vind je een schets met de locatie van de werken).

Omdat we binnen dit project extra aandacht hebben voor de privacy van de bewoners, is er voor een uitvoermethode gekozen waarbij de bestaande begroeiing maximaal gevrijwaard kan worden en dus minimaal gekapt moet worden. Op deze manier verminderen we tijdens de werken de inkijk in de tuinen en woningen. 

 

zone ontbossingswerken

UPDATE 30 JUNI 2020

In februari zijn de werken aan de nieuwe boogbrug in Kuringen opgestart. Ondertussen werden de nutsleidingen op de zuidelijke linkeroever verplaatst en werden kadewerken uitgevoerd op de noordelijke rechteroever. Vanaf de zomer van 2021 zal de Overdemerstraat gedurende 9 maanden onderbroken worden in functie van de bouw van de nieuwe brug. Om tijdens deze onderbreking een korte fietsomleiding te kunnen aanbieden, zijn de werken aan de brug in Kuringen afgestemd op de werken aan de spoorwegbrug. De bestaande brug van de Overdemerstraat zal daarom pas in de zomer van 2021 afgebroken kunnen worden. Er zal bijgevolg tot dan weinig tot geen activiteit meer zijn op de werf. 


UPDATE 31 JANUARI 2020

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Kuringen vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.
Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Zo kunnen fietsers de werf veilig passeren en blijft de hinder dus beperkt. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen. De hoofdas (overdemerstraat) wordt pas onderbroken eind juni 2021.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat. Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden feb 2020
 • Onderbreken hoofdas: eind juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: 3/07/2021
 • Invaren nieuwe brug: 14/11/2021
 • Openstellen brug: medio maart 2022

 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Kuringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan? 

 • De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De brug brug wordt samengesteld op een montageterrin langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug.
 • Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren.
 • Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de Overdemerstraat onderbroken voor een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Hasselt
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden feb 2020
 • Onderbreken hoofdas: eind juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: 3/07/2021
 • Invaren nieuwe brug: 14/11/2021
 • Openstellen brug:  medio maart 2022

 

 


 

Laatste nieuws

Top