Link naar homepage

Brug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 31 JANUARI 2020

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Kuringen vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.
Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Zo kunnen fietsers de werf veilig passeren en blijft de hinder dus beperkt. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen. De hoofdas (overdemerstraat) wordt pas onderbroken eind juni 2021.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat. Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden feb 2020
 • Onderbreken hoofdas: eind juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: 3/07/2021
 • Invaren nieuwe brug: 14/11/2021
 • Openstellen brug: medio maart 2022

 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Kuringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan? 

 • De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De brug brug wordt samengesteld op een montageterrin langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug.
 • Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren.
 • Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de Overdemerstraat onderbroken voor een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Hasselt
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden feb 2020
 • Onderbreken hoofdas: eind juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: 3/07/2021
 • Invaren nieuwe brug: 14/11/2021
 • Openstellen brug:  medio maart 2022

 

 


 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top