Link naar homepage

Brug Herenthout

Het verhogen van de brug in Herentals aan de Herenthoutseweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN HERENTALS? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Herentals-Herenthout

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Fasering van de werken

Eerst wordt de oude brug verschoven naar een tijdelijke locatie stroomopwaarts (oosten) waar we ze opnieuw aansluiten op de bestaande wegenis. Hierdoor kan de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna kunnen we de nieuwe stalen boogbrug bouwen op de locatie van de bestaande brug. Wanneer die brug in gebruik genomen is, slopen we de verplaatste brug. Met deze werkwijze wordt de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt tot het strikte minimum: circa 2 weken in 2020 en circa 4 weken in 2021, telkens in de zomervakantie (t.o.v. normaal een 9-tal maanden)

Mijlpalen

 • Start hoofdwerken (kaaimuur rechteroever): medio februari 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg tijdens schuifoperatie oude brug: eind juni 2020
 • Verschuifoperatie bestaande brug: eind juni 2020
 • Openstellen Herenthoutseweg voor het verkeer: begin juli 2020 
 • Invaren nieuwe brug: eind november 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg voor gemotoriseerd verkeer tijdens aanleg definitieve wegenis: 4 weken in de zomer van 2021
 • Afbraak bestaande brug: begin september 2021

Invloed op het verkeer

Algemeen

 • Door het verschuiven van de oude brug wordt de Herenthoutseweg minimaal onderbroken voor het verkeer
 • De onderbrekingen worden ingepland tijdens het verkeersluwere weekend of de zomervakantie
 • De Herenthoutseweg wordt slechts 1 week onderbroken voor fietsers buiten de examenperiode.

Verkeer over de hoofdas

Periode(s)

Gemotoriseerd verkeer

 • 14-16/03/2020 (werken Pidpa)*
 • 24/06/2020 - 8/07/2020 (schuifoperatie)*
 • 4 weken in de zomer van 2021 (aanleg definitieve wegenis)

Fietsers en voetgangers

 • 24/06/2020 - 1/07/2020 (schuifoperatie)

*Let op! De voorgestelde data zijn streefdata.

Omleidingen

 • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de jaagpaden en de N152 Aarschotseweg

 

fietsomleiding

 

 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de assen E313 - N13 - N152 - R15

 

omleiding gemotoriseerd verkeer

 

 • Openbaar vervoer
  • Lijn 159 (Herentals-industrie / Herentals Station) en lijn 511 (Mechelen / Herentals) worden omgeleid via Wolfstee
  • Meer info op www.delijn.be 

 

Omleiding openbaar vervoer

 

 • Verkeer over de jaagpaden
  • De jaagpaden worden tijdens de volledige bouwperiode omgeleid.
  • Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt tijdens het grootste deel van het project omgeleid via Sint-Janneke - Notelarenlaan - Wilgenlaan (omleiding jaagpad linkeroever is slechts 200m. extra, wat neerkomt op een omrijtijd van 1 min.)

 

omleiding jaagpaden

 

 • Lokale wegen binnen projectgebied
  • Binnen de werfzone liggen een aantal lokale wegen (namelijk Notelarenlaan, Meidoornlaan, Sint-Janneke, Eilandje en Hannekenshoek) Hier zullen punctuele onderbrekingen zijn, zoals bijvoorbeeld begin februari 2020 voor werken aan de de waterleiding van de wilgenlaan/notelarenlaan (fietser kan door, auto wellicht niet)

 

logo europese subsidies

Laatste nieuws

Top