BRUG GODSHEIDE

Het verhogen van de Tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide (Hasselt) en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Scroll aub naar beneden voor de recente updates of klik hier.

Wat

De tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide Hasselt is gebouwd tussen 1977 en 1979. De tuikabelbrug was bedoeld als een expresweg tussen Hasselt (N702) en Genk (N75). De N702 is één van de belangrijkste invalswegen van Hasselt vanuit het oosten en één van de belangrijkste snelle verbindingswegen tussen Hasselt en Genk. De brug Godsheide is veel opzichten een bijzondere brug. Het is een tuibrug en het brugdek heeft een totale lengte van maar liefst ruim 200 meter. De brug is gebouwd, maar de de beoogde verbindingsweg is nooit aangelegd vanwege grote belangen van natuurgebied De Maten. De brug in Godsheide wordt daardoor slechts gebruikt als een verbinding voor lokaal verkeer. Hierdoor wordt op dit moment het brugdek  maar deels gebruikt.

Net als de andere bruggen over het Albertkanaal moet deze brug verhoogd worden tot 9,10 meter. 

Waarom

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

De uitvoering van de werkzaamheden wordt voorzien vanaf medio september 2021. Tegen medio oktober 2022 zullen, als alles verloopt zoals gepland, de werken afgerond worden.

Waar?

Godsheide, aansluiting Berenbroekstraat-Mizerikstraat

 

UPDATE 4 NOVEMBER 2022

Fietsers en voetgangers konden al even over de brug maar vanaf vandaag kan ook het gemotoriseerd verkeer over de verhoogde brug in Godsheide. 

Aansluitend wordt het vondelpad nog verder afgewerkt en ook de omgeving van de brug. 

UPDATE 15 SEPTEMBER 2022

We begrijpen dat er lange tijd heel wat onzekerheid is geweest over de werken aan de tuibrug en de timing. De aannemer doet er alles aan om de werken zo vlot mogelijk vooruit te laten gaan maar jammer genoeg komen eventuele problemen helaas pas boven water tijdens de werken.  
De werken aan de brug liepen vertraging op door diverse redenen. Bij het verhogen van een bestaande brug kunnen zich steeds omstandigheden voordoen die op voorhand moeilijk of niet in te schatten zijn. Zo kan je bvb moeilijk de ondergrond van een brug op voorhand inspecteren op gebreken, omdat oude plannen niet altijd accuraat zijn en er veel onzichtbare en onbereikbare onderdelen zijn. Hierdoor moeten tijdens de werken extra proeven uitgevoerd worden zodat de werken goed en veilig kunnen uitgevoerd worden. Dit heeft natuurlijk een impact op de uitvoeringstermijn van de werken.
Bij het opvijzelen van de brug in april 2022 bleek een vijzel beschadigd waardoor de werken ook een drietal weken vertraging opliepen. 
Tot slot werd de aannemer ook geconfronteerd met leveringsproblemen van materialen.

Ingrepen met grote impact 
Al deze factoren hadden een impact op de timing van de werken. Oorspronkelijk was voorzien dat verkeer reeds in april over de verhoogde brug zou kunnen rijden. De aannemer zet alles op alles op de brug toch zo snel mogelijk te kunnen openstellen
Onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden zal de Tuikabelbrug terug toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers vanaf maandag 3 oktober. Zij kunnen dus vanaf dan terug over de brug fietsen/wandelen.
De fiets- en wandelzone zal worden aangegeven met de nodige signalisatie. Deze zone kan afhankelijk van de nog uit te voeren werken nog wijzigen tijdens de resterende uitvoeringsperiode.
Ook zal vanaf 3 oktober het kruispunt op linkeroever (Mizerikstraat – Berenbroekstraat) terug toegankelijk zijn voor alle verkeer (zowel gemotoriseerd als fietsers en voetgangers)
Tegen de herfstvakantie (31 oktober – 6 november) zou de brug volledig opengesteld worden en dus toegankelijk voor alle verkeer.

 

UPDATE 5 APRIL 2022

Omwille van de weersverwachtingen en de voorspelde piekwinden is het opkrikken van de brug uitgesteld tot maandag 11 en dinsdag 12 april. 

UPDATE 28 MAART 2022

Na heel wat voorbereidende werken wordt de brug op woensdag 6 en donderdag 7 april opgevijzeld tot 9,10 meter. Het opkrikken van de brug over het Albertkanaal wordt een technisch hoogstandje. 

UPDATE 3 SEPTEMBER 2021

Weldra starten de werken voor de verhoging van de brug in Godsheide. Hiervoor wordt de brug afgesloten vanaf 15 september 2021 voor alle verkeer. Vanaf dan starten de voorbereidingen voor het opvijzelen van de brug eind maart 2022.  Als alles verloopt zoals gepland kan het verkeer tegen medio oktober 2022 opnieuw over de brug.

  • Er wordt een omleiding voor het doorgaand verkeer voorzien vanaf de N702 en de N75 met de vermelding ‘Tuikabelbrug onderbroken’
  • Het lokaal verkeer rijdt via de sluisbruggen van Hasselt en Diepenbeek. 
  • De jaagpaden blijven tijdens de werken toegankelijk. 

UPDATE 7 SEPTEMBER 2020

Het openbaar onderzoek loopt van 7 september 2020 tot 8 oktober 2020. Meer informatie vind je hier https://www.hasselt.be/nl/bekendmakingen-omgevingsvergunningen en hier https://www.diepenbeek.be/04-09-2020-oo-verhogen-brug-godsheide 


 

PROJECT IN EEN NOTENDOP

De bestaande brug over het Albertkanaal met een overspanning van ca. 320 m heeft momenteel een doorvaarthoogte van ongeveer 6,79 m ten opzichte van het waterpeil, de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende. Daarom wordt ervoor gekozen om de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug ongeveer 2,41 m op te vijzelen. De bestaande laaggefundeerde landhoofden en pijlers worden aangepast en verhoogd.  De overspanning blijft gehandhaafd omdat het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.

De bovenbouw van de brug wordt heringericht, het profiel van de Berenbroekstraat over de brug krijgt een volledig nieuwe indeling met een 2x1-profiel voor gemotoriseerd verkeer met een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg. De rijweg en het fietspad worden van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook. 

Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek ook een recreatieve en ecologische functie, de recreatiezone aan de westkant en de ecologische zone aan oostkant. 

Algemeen plan

NIEUWE INDELING BRUG

Bij de heraanleg van de Berenbroekstraat wordt een 2x1 rijstrokenprofiel voorzien en wordt voor de weggeometrie een ontwerpsnelheid van 50 km/u gehanteerd. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt de rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer op de oostelijke brughelft voorzien. Hiermee komt de westelijke brughelft ‘vrij’ voor het aanleggen van de fietssnelweg F701. De restruimte wordt voorbehouden voor een recreatiezone en ecopassage. 
Gemotoriseerd en langzaam verkeer zijn over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden, waardoor de fietsvoorzieningen vrijliggend zijn.
Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken worden  in totaal  3 wegversmallingen voorzien, waarvan één midden op de brug.

VEILIGE FIETS- EN VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR

Onder de brug loopt de fietssnelweg F72 (Hasselt-Riemst), over de brug loopt de F701 (Hasselt-Genk). Door de geplande werken in het kader van het verhogen van de brug over het Albertkanaal wijzigt de fiets- en voetgangersinfrastructuur. De rijweg en het fietspad worden over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook. Het fietspad komt op de brug langs de recreatieve zone zodat fietsers hier
gemakkelijk kunnen stoppen om er gebruik van te maken en een mooi uitzicht te hebben over het heidepark en het Albertkanaal. Tussen de Mizerikstraat en de brug wordt een fietsoversteek in de zuidelijke aanloophelling voorzien, gekoppeld aan en beveiligd door een versmalling van de rijbaan.

Voor de fietser komende uit de tunnel naar Godsheide wordt een tweede oversteek over de Berenbroekstraat voorzien, dichtbij de aansluiting Berenbroekstraat/Mizerikstraat. Op de rechteroever zal de fietssnelweg aansluiten op de Berenbroekstraat als onderdeel van de fietssnelweg.

Er wordt een fietsverbinding aangelegd om de fietssnelweg over de brug rechtstreeks te verbinden met het jaagpad dat dienstdoet als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor de verknoping moet het verbindingsfietspad de Turfstekersstraat kruisen, de Turfstekersstraat wordt onthard zodat er een comfortabelere fietsaansluiting kan worden gemaakt.

AANSLUITING BERENBROEKSTRAAT-MIZERIKSTRAAT

Aan de zuidzijde van de brug wordt de aansluiting van de Berenbroekstraat met de Mizerikstraat volledig heringericht. De nieuwe voorrangsgerechtigde richting wordt gevormd door Berenbroekstraat (zijde brug) en de Mizerikstraat, terwijl de Mizerikstraat (zijde Godsheide) daar quasi loodrecht op aansluit. Het huidige doorgaande karakter van de Berenbroekstraat wordt daarmee volledig tenietgedaan. Het recht doorgaande verkeer in de Berenbroekstraat zal geremd worden terwijl, het verkeer komende van Godsheide moet stoppen voor het verkeer uit de Mizerikstraat.

 

TURFSTEKERSTRAAT-LANGWATERSTRAAT

De Turfstekersstraat tussen de Berenbroekstraat en de Langwaterstraat wordt autovrij gemaakt in functie van de fietsveiligheid. De asfaltverharding wordt verwijderd tussen het fietsknooppunt Berenbroekstraat tot aan de Langewaterstraat, aansluiting jaagpad. De verharding wordt verwijderd, het terrein wordt genivelleerd conform het huidige maaiveldpeil en ingezaaid met gras. Het verkeer kan de Langwaterstraat bereiken via de Berenbroekstraat.

 

Laatste nieuws

Top