Ontwerp nieuwe Meulestedebrug

De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar.

WAAROM EEN NIEUWE MEULESTEDEBRUG?

ONTWARRING VAN DE "VERKEERSKNOOP MEULESTEDE"

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

DOELSTELLINGEN

NIEUWE BRUG VERVANGT VERSLETEN BRUG

De brug werd 65 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen voor het lokale verkeer, soms nog met paard en kar. Het steeds zwaardere en toenemende verkeer hebben echter teveel van de brug gevergd.

Er komt dus een nieuwe beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe brug bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare brughelften en zal bijna drie keer zo breed zijn.

MEER, VLOTTER EN VEILIGER VERKEER VIA WEG EN WATER

De nieuwe brug zal op de noordelijke brughelft drie en de zuidelijke brughelft twee rijstroken hebben. De ontdubbeling verhoogt in belangrijke mate de bedrijfszekerheid van de brug én laat toe om bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft, de andere in te zetten voor verkeer in beide rijrichtingen.

De brug en het vernieuwde kruispunt N456-N458 zullen het verkeer vlotter laten doorstromen. De vernieuwde wegen, fietsroutes en -onderdoorgang verhogen de veiligheid.

DE HELE OMGEVING WORDT AANGEPAKT EN VERNIEUWD

De hele omgeving wordt opgefrist en de bestaande, gemengde rioleringen worden vervangen door een gescheiden stelsel.

De witte brug sluit meer aan op de omgeving. Het bedieningsgebouw wordt gesloopt en vervangen door een in de omgeving ingewerkte technische ruimte. De brug wordt in de toekomst zelfs van op afstand bediend vanuit de verkeerscentrale aan de sluis in Evergem. De leuningen en details in, onder en rondom de brug krijgen de typische, Gentse olijfgroene kleur. 
 

 

WIE? HOEVEEL?

WE WERKEN SAMEN

Het project Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en stad Gent. De werken worden ook afgestemd op de andere werven in de noordrand en het havengebied van Gent. Meer informatie over de werken in de noordrand van Gent vind je op www.gentopweg.be

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke maatschap (TM) Artes Depret, Victor Buyck Steel Construction en Agidens.

WE INVESTEREN SAMEN

Het hele project van de vernieuwing van de Meulestedebrug en de aanleg van de omgeving heeft een kostprijs van 28,4 miljoen euro exclusief BTW en maakt deel uit van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Daarvan is het grootste aandeel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv). FARYS voegt nog 1 miljoen euro toe en de stad Gent 0,5 miljoen euro.
 

 

BRUGKLAP
 

Laatste nieuws

Top