Werken Scheldebrug Wetteren vertraagd door calamiteit tijdens uitvoering

Werken Scheldebrug Wetteren vertraagd door calamiteit tijdens uitvoering

Een deel van de aanloophelling van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren moet opnieuw worden aangelegd. Reden is een calamiteit die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering, waarbij de bekisting van het eerste deel van de aanloophelling tijdens het storten van het beton lokaal is verzakt.  

Werken Scheldebrug Wetteren vertraagd door calamiteit tijdens uitvoering

Bij het gieten van het eerste deel van de circa 170 m lange betonnen aanloophelling van de nieuwe brug op de linkeroever van de Schelde in Wetteren, ontstond er op een aantal locaties een verzakking van de ondersteunende bekisting. Door deze calamiteit voldoet de betonstructuur van de eerste 70 m van de aanloophelling niet aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten. Dat is gebleken uit verschillende onderzoeken die De Vlaamse Waterweg nv liet uitvoeren in samenwerking met betonexperts van EBS en SBE nv en  onafhankelijke controlebureaus Vinçotte en SECO. De betonstructuur van de aanloophelling werd onder andere getest op druksterkte en op de aanwezigheid van holtes. Daarnaast werden ook de geometrie van de aanloophelling gecontroleerd aan de hand van topografische opmetingen. Een volledige afbraak en wederopbouw van het eerste gedeelte van de betonnen aanloophelling bleek de enige mogelijke oplossing.

Keuze voor kwaliteit

We kiezen, zoals bij al onze projecten, altijd voor kwaliteit. De nieuwe Scheldebrug en de bijhorende aanloophelling moeten immers nog circa 100 jaar kunnen dienen. Daarom zal de aannemer in de loop van februari het eerste deel van de betonnen aanloophelling tussen de eerste drie pijlers afbreken en opnieuw bekisten, wapenen en beton gieten. De aannemer zal de extra kosten die deze corrigerende maatregelen met zich meebrengen integraal dragen. De calamiteit op het eerste deel van de aanloophelling heeft geen impact op het tweede, hogere deel van de aanloophelling, waarvan het beton vorige week werd gegoten. Ook de stabiliteit van de aanloophelling kwam niet in het gedrang.

Nieuwe timing

Door deze onvoorziene omstandigheden loopt het project enige vertraging op. Daar waar de nieuwe aanloophelling oorspronkelijk in april gebruiksklaar zou zijn, schuift deze streefdatum nu op naar begin juli, vlak voor het bouwverlof. Ook de aanpalende Tragelweg zal dan klaar zijn voor gebruik.

Ook de afbraak van de huidige voetgangersbrug over de Schelde, de zogenaamde ‘passerelle’, schuift hierdoor enkele maanden op. Pas in de tweede helft van september 2018, na het broedseizoen van de zwaluwkolonie die op de brug nestelt, wordt  de oude brug afgebroken.

De laatste stap van het project is de heraanleg van het pleintje ter hoogte van de Kapellendries. Die werken starten in september, aansluitend op de afbraak van de oude Scheldebrug, en zouden eind dit jaar achter de rug moeten zijn.

Laatste nieuws

Top