Nieuws : Werken Scheldebrug Wetteren en omgeving volledig afgerond

Werken Scheldebrug Wetteren en omgeving volledig afgerond

In september van dit jaar werd de nieuwe fiets- en voetgangersburg in Wetteren in gebruik genomen en werd de oude Scheldebrug (de passerelle) afgebroken. Nu ook de werken aan de Tragelweg en het pleintje aan Kapellendries achter de rug zijn, is het plaatje volledig. Zachte weggebruikers kunnen nu op een nog veiligere en aangenamere manier de Schelde oversteken. Redenen genoeg dus voor een feestelijke inhuldiging op 22 december.

Werken Scheldebrug Wetteren en omgeving volledig afgerond

“De nieuwe fiets- en voetgangersbrug maakt het verkeer vlotter voor fietsers én voor de containerschepen die over de Schelde varen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De brug is echter niet alleen functioneel; het is ook een kunstwerk dat gezien mag worden. Dankzij de hoge pyloonmast heeft Wetteren er een fraaie blikvanger bij.” 

Wim Dauwe, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv: “De nieuwe fiets- en voetgangersbrug moest er in eerste instantie komen omdat de oude passerelle niet meer aan de hedendaagse gebruiks- en comforteisen voldeed. Niet alleen vertoonde de brug tal van ouderdomsverschijnselen (zoals betonrot, wapeningscorrosie, …). De passerelle was ook niet hoog genoeg om moderne schepen te laten passeren. Met een doorvaarhoogte van 7 meter kunnen drielaagscontainerschepen zonder problemen onder de nieuwe brug doorvaren. Zo past de brug in de Europese en Vlaamse plannen om de Boven-Zeeschelde beter bevaarbaar te maken en duurzame binnenvaart te bevorderen.” 

Ontmoetingsplaats aan de Schelde
Sinds september maken tal van fietsers en voetgangers gebruik van de nieuwe brug. Elke weekdag passeren er honderden schoolkinderen. Op de linkeroever kan je de brug op twee manieren oversteken: via een zacht glooiende aanloopbrug of via een trap. Langs de helling van 170 meter kunnen fietsers vlot en afgescheiden van ander verkeer de Rode Heuvel bereiken. Voetgangers hebben de keuze tussen de aanloophelling en de trap. Op de rechteroever is zo’n aanloophelling niet nodig, omdat de koppeling aan het nieuwe gebouwencomplex van het stadsvernieuwingsproject ‘Wetteren aan de Schelde’ al op de juiste hoogte ligt. 

Het pleintje aan de kruising van de nieuwe brug, de Kapellendries en de Tragelweg kreeg een opknapbeurt. Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren: “Het is een aangename en rustige ontmoetingsplaats aan de Schelde geworden. Ook de Tragelweg namen we onder handen. De straat werd onder meer voorzien van een aantal nieuwe parkeerplaatsen en twee kiss-and-ridezones. De kaaimuur in het verlengde van de brug zullen we in een latere fase verder inrichten als groene promenade, in het verlengde van het pleintje ter hoogte van Kapellendries. De promenade zal lopen tot aan de baanbrug net buiten het centrum, en zal  hoger dan de rijbaan liggen en  worden afgeschermd van de rijbaan door een rij bomen.” 

Extra recreatieve fietstroef
Wetteren is strategisch gelegen. Wie graag het stadsgevoel opzoekt, staat snel in Gent – via de brug is het een klein uurtje fietsen langs een aantrekkelijk jaagpad. Wie de voorkeur geeft aan rust en natuurpracht, trekt naar het nabijgelegen Sigmagebied Kalkense Meersen. Vanaf de nieuwe brug kan je te voet het prachtige natuurgebied verkennen. 

De pyloon met tuien vormt bovendien een architecturaal baken voor Wetteren. En de brug sluit naadloos aan op het moderne gebouwencomplex op rechteroever. Zowel de ‘Rode Heuvel’ als de brug maken deel uit van stadsvernieuwingsproject ‘Wetteren aan de Schelde’, dat de band tussen de rivier, de gemeente en haar inwoners versterkt. 

Samenwerkingsverband 
De aanleg van de nieuwe brug, de Tragelweg en Kapellendries zijn het resultaat van een samenwerking tussen waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Wetteren en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP). Met het IGS-SLP werken een dertiental gemeenten in de regio rond de Zeeschelde samen aan een langgerekt blauwgroen lint van riviernatuur en recreatie. Zo willen ze de Schelde opnieuw een prominente rol geven in het regionale en gemeentelijke leven.

De totale kostprijs van de aanleg van de nieuwe brug, de Tragelweg en Kapellendries, samen met de afbraakwerken van de oude passerelle, bedraagt ongeveer 4,8 miljoen euro. Hiervan nam de gemeente Wetteren 800.000 euro voor haar rekening. Het overige bedrag droeg De Vlaamse Waterweg nv bij. Die kon daarvoor rekenen op Europese steun via het Seine-Schelde-project. Ook de provincie Oost-Vlaanderen verleende haar steun aan het project via subsidies aan de gemeente.

De werken hebben 2,5 jaar geduurd, van verplaatsing van de eerste nutsleidingen tot afwerking van het pleintje aan Kapellendries, en veroorzaakten op sommige momenten behoorlijk wat hinder voor de omwonenden met dank voor hun begrip en geduld. Zij werden dan ook mee uitgenodigd op de inhuldiging van de brug op 22 december.
 

Laatste nieuws

Top