Dijkbreuk tusssen Leopoldkanaal en Afleidingskanaal (Damme)

Dijkbreuk tusssen Leopoldkanaal en Afleidingskanaal (Damme)

Afgelopen nacht is de middendijk tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal volledig doorgebroken in Oostkerke/Damme ter hoogte van de Knoksebaan ongeveer 100m stroomopwaarts van de Zelzatebrug over een lengte van ongeveer 30m. Door deze doorbraak en het spoelende water is ook de tegenoverliggende dijk (kant Leopoldsvaart Noord) over ongeveer 30m beschadigd. Hierdoor is de weg op de dijk tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Omrijden kan via Westkapelle. De landdijk zelf is nog intact en wordt momenteel gestabiliseerd. De situatie is op dit moment onder controle en er is geen gevaar voor overstroming. Aansluitend wordt de weg hersteld en zal het gat in de middendijk gedicht worden. 

Dijkbreuk tusssen Leopoldkanaal en Afleidingskanaal (Damme)

Door het doorbreken van de middendijk tussen beide kanalen is er door het stromende water een uitspoeling ontstaan in de landdijk tot onder de weg op de dijk. De dijk zelf is nog intact. Beide kanaalpeilen staan momenteel op gelijk peil waardoor er op dit moment geen versterkte stroming meer is in het water. Hierdoor is er ook geen gevaar voor verdere uitspoeling van de dijk. De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen. Daarom is onmiddellijk een aannemer aangesteld die reeds bezig is met het stabiliseren van de landdijk door het invoeren van breuksteen en kleigrond. Deze werken moeten morgenavond klaar zijn. De Leopoldsvaart-Noord is momenteel afgesloten voor alle verkeer (inclusief voetgangers en fietsers) tussen de Zelzatebrug en de Koolkerkesteenweg. Omrijden kan via Westkapelle. 

Daarna wordt ook de dijkbreuk van de middendijk hersteld en zullen onze oeverinspecteurs de dijk over een langere afstand grondig inspecteren en indien nodig verstevigingen. 

Laatste nieuws

Top