Nieuws : Tonnagebeperking voor Krommewalbrug in Gent

Tonnagebeperking voor Krommewalbrug in Gent

De Vlaamse Waterweg nv stelt een tonnagebeperking van 3,5 ton in op de Krommewalbrug over de Leie in Gent. Recente inspecties hebben aangetoond dat de brug moet hersteld worden. In afwachting van de herstellingen wordt een omleiding voor zwaar wegtransport voorzien.

Tonnagebeperking voor Krommewalbrug in Gent

Nood aan herstellingen
De Vlaamse Waterweg nv controleert systematisch alle bruggen die ze beheert. Bij een recente inspectie aan de Krommewalbrug in Gent werd structurele schade vastgesteld. De herstellingen zijn echter complex en kunnen niet zomaar uitgevoerd worden. Eerstdaags worden dan ook de nodige studies opgestart. Om de belasting van de brug, in afwachting van de herstellingen, te verminderen, wordt vanaf vrijdag 21 december 2018 een tonnagebeperking van 3,5 ton ingesteld op de brug. De beperking blijft geldig zolang de brug niet hersteld is.

Omleidingen zwaar wegtransport
Aangezien het wegtransport, dat zwaarder weegt dan 3,5 ton, niet langer gebruik kan maken van de Krommewalbrug, wordt een omleiding voorzien voor plaatselijke verkeer. Het zwaar wegtransport kan omrijden via Ham en de Kongostraat en gebruik maken van de Minnemeersbrug. Deze omleiding is van kracht tot de brug hersteld is. Voor auto’s, fietsers en voetgangers verandert de situatie niet, zij kunnen nog steeds gebruik maken van de Krommewalbrug.

Ook de bussen van De Lijn mogen niet meer over de Krommewalbrug en zullen dus ook een omleiding volgen. Meer informatie over de vervang- en tijdelijke haltes en de omleidingen vind je terug op de website van De Lijn, www.delijn.be/omleidingen.

Laatste nieuws

Top