Waterpeildaling Gentse binnenwateren

Waterpeildaling Gentse binnenwateren

Jaarlijks verlaagt De Vlaamse Waterweg tijdelijk het waterpeil van de Gentse binnenwateren om haar infrastructuur grondig te inspecteren en schoonmaken. Dit jaar zal het water 50 centimeter lager staan van 17 tot en met 24 november. Woon je aan het water of heb je een aanlegsteiger? Dan kan ook jij gebruik maken van de waterpeildaling om herstellingen uit te voeren. 

Waterpeildaling Gentse binnenwateren

Dankzij onze stuwen kunnen onze sluis- en stuwoperatoren de waterpeilverlaging perfect controleren en zal het peil nadien gewoon weer stijgen. Concreet verlagen ze het peil van de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, de Neerschelde, de Muinkschelde en de Boven-Schelde. Daarvoor sluiten ze stroomopwaarts de stuw langs waar water binnen stroomt. De stuw stroomafwaarts langs waar het water wegstroomt, houden ze open. Zodra het gewenste waterpeil bereikt is, gaan beide stuwen dicht. De daling begint op vrijdagnamiddag 17 november. Vanaf vrijdagnamiddag 24 november stijgt het peil opnieuw. 

Waar

Aan De Bocht, Achterleie, Ajuinlei, Albert Baertsoenkaai, Augustijnenkaai, Bachtenwalle, Baudelokaai, Bijlokekaai, Blekersdijk, Brabantdam, Edward Pynaertkaai , Eedverbondkaai, Filips De Goedekaai, Frans Tavernierstraat, Fransevaart, Gewald, Gordunakaai, Graslei, Grootkanonplein, Grote Huidevettershoek, Hamerlandtragel, Henleykaai, Hoefslagstraatje, Huidevetterskaai, Isabellekaai, Jan Breydelstraat, Ketelpoort, Ketelvest, Koning Willem I-kaai, Korenlei, Kraanlei, Kuiperskaai, Kuipgat, Langemunt, Lievekaai, Lindenlei, Marie Popelinkaai, Meierij, Minnemeers, Muinkaai, Neermeerskaai, Nieuwburgkaai, Noorderdoorgang, Oudburg, Predikherenlei, Recollettenlei, Reke, Schoenlapperstraat, Schuddevisstraatje, Sint-Antoniuskaai, Sint-Joriskaai, Sint-Widowstraat, Sluizekestraat, Snepdijk, Snepkaai, Stropkaai, Ter Platen, Toemaattrage, Veerkaai, Vissersdijk, Vleeshuistragel, Voetweg, Voorhoutkaai, Warmoezeniersweg, Zuiderdoorgang. 

Diepgangbeperking en stremming

  • Omdat het waterpeil 50 cm zal dalen, geldt er vanaf vrijdagnamiddag 18 november een diepgangbeperking van 50 cm op de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, De Muinkschelde en de Boven-Schelde. Die blijft van kracht tot vrijdagnamiddag 25 november. 

  • Van 17 t.e.m. 28 november is er ter hoogte van de Hospitaalbrug op het kanaal Gent-Oostende (Coupure) een stremming.

  • Binnen de keersluizen K1 – Kanaal Gent-Oostende, K2 – Leie – Snepkaai, E3 – Bovenschelde -jachthaven Merelbeke, alsook opwaarts Meulestedebrug Kanaal Gent-Terneuzen geldt het verbod: “verboden ligplaats te nemen, uitgezonderd toelating vergunning of concessie van De Vlaamse Waterweg en actieve beroepsvaart”.

Laatste nieuws

Top