Vlaamse Waterweg moderniseert elektromechanica Humbeeksasbrug

Vlaamse Waterweg moderniseert elektromechanica Humbeeksasbrug

In juli en augustus moderniseert De Vlaamse Waterweg nv de elektromechanica van de Brug van Humbeek Sas in Grimbergen. Dat is nodig om de brug de volgende decennia vlot te kunnen bedienen. De brug zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voor fietsers en voetgangers wordt een gratis tijdelijk veer ingelegd.

Vlaamse Waterweg moderniseert elektromechanica Humbeeksasbrug

In de zomermaanden zullen werken worden uitgevoerd aan de Brug van Humbeek Sas, een beweegbare hefbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen).  Een gespecialiseerde aannemer vernieuwt in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv de volledige elektromechanische uitrusting van de brug. Dat is nodig om de brug de volgende decennia vlot te kunnen bedienen.

Minderhindermaatregelen
De aannemer demonteert de volledige aandrijving (motoren, remmen,…) op beide oevers. Die bevindt zich in kleine machinekamers in de bovenste dwarsbalken van de portieken van de brug. Vervolgens plaatst hij de nieuwe aandrijving, de nieuwe sturing en de nieuwe elektrische installatie. Tijdens deze werken wordt het brugdek in geheven toestand vergrendeld. Dat betekent dat de brug van 6 juli tot 5 september niet toegankelijk zal zijn voor verkeer.

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar proberen we wel zo veel mogelijk te beperken. Ook bij deze werken krijgen minderhindermaatregelen de nodige aandacht.

Zo hebben we het zwaartepunt van de werken bewust in de zomermaanden gelegd, omdat die doorgaans verkeersluw zijn met weinig zware transporten en geen schoolgaande jeugd.  Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden werkt de aannemer bovendien 7 op 7 en in twee ploegen.

Gratis tijdelijk veer
De periode dat de brug afgesloten is, moet het gemotoriseerde verkeer een omleiding volgen:

 • Lokaal autoverkeer =< 3,5 ton: via de Humbeeksesteenweg, Verbrande Brug en Stijn Streuvelslaan
 • Vrachtverkeer > 3,5 ton: via de autosnelwegen E19, R0 en A12.

Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een gratis tijdelijk veer dat in de onmiddellijke omgeving van de brug zal aanmeren. De dienstregeling is als volgt:

 • Op weekdagen: van 5.30 u tot middernacht
  • De eerste overzet vertrekt om 5.30 u vanop linkeroever en keert onmiddellijk terug.  Om 5.45u vertrekt een nieuwe overvaart op linkeroever en keert aansluitend terug.  Vanaf dan vertrekt er telkens 15 en 45 minuten na het uur een overzet op linkeroever.  De terugkeer is steeds aansluitend.
  • Op piekmomenten (tussen 7.00 u en 9.00 u en tussen 16.00 u en 17.30 u) zet de veerman continu over zodra er reizigers zijn.
    
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen: van 8.00 u tot middernacht
  • De eerste overzet vertrekt om 8.00 u vanop linkeroever en keert onmiddellijk terug.  Om 8.15u vertrekt een nieuwe overvaart op linkeroever en keert aansluitend terug.  Vanaf dan vertrekt er telkens 15 en 45 minuten na het uur een overzet op linkeroever.  De terugkeer is steeds aansluitend.

Projectwebsite voor meer informatie
Geïnteresseerde burgers kunnen steeds terecht op de projectwebsite vlaamsewaterweg.be/humbeeksasbrug voor de meest actuele informatie over de werken.
 

Laatste nieuws

Top