Verlaging waterniveau Afleidingskanaal van de Leie

Verlaging waterniveau Afleidingskanaal van de Leie

Op 1 september 2020 start De Vlaamse Waterweg nv met renovatiewerken aan de uitwateringskokers in Zeebrugge. Er worden betonwerken uitgevoerd en de damplanken krijgen een nieuwe anticorrosielaag.

Verlaging waterniveau Afleidingskanaal van de Leie

Water recupereren

Om de werken te kunnen uitvoeren, moet het water op het Afleidingskanaal van de Leie verlaagd worden. In plaats van het water in de Noordzee te lozen, wordt het water gerecupereerd en gebruikt om het waterniveau op de andere Vlaamse waterwegen te op peil te houden.

Concreet betekent dit dat er vanaf dinsdag 25 augustus 2 pompen zullen geïnstalleerd worden. Er komt een grote pomp ter hoogte van de sluis in Balgerhoeke die water overpompt naar het gedeelte Balgerhoeke-Schipdonk. Daarnaast komt er nog een pomp ter hoogte van de sluis in Schipdonk die het water verplaatst naar het Westervak van de Ringvaart en het kanaal Gent-Oostende. Dan kan het water zich verder verspreiden op onze Vlaamse waterwegen.

De pompen zullen een hele week in werking zijn zodat het waterpeil voldoende gezakt is en de werken in Zeebrugge op 1 september kunnen starten. 

 

Laatste nieuws

Top