Nieuwe Klarabrug vaart naar definitieve locatie

Nieuwe Klarabrug vaart naar definitieve locatie

De nieuwe Klarabrug in Halle werd de afgelopen weken samengesteld op een montageterrein langs het Kanaal naar Charleroi. Vandaag werd de gemonteerde brug van het montageterrein naar haar nieuwe vaste plaats gevaren. De nieuwe voetgangersbrug wordt een veilige verbinding tussen het stadscentrum en de woonwijk Sint-Rochus.

Nieuwe Klarabrug vaart naar definitieve locatie

De Klarabrug wordt iets noordelijker van de Dijkstraat aangelegd, namelijk ter hoogte van de bestaande voetgangersbrug over de sporen aan de Sint-Annastraat. De nood aan een verlengstuk over het kanaal van de voetgangersbrug over de sporen is hoog. Met dit ‘verlengstuk’ wordt de langverwachte verbinding tussen het stadscentrum, de vele scholen in de buurt van de Leide, het KTA en de woonwijk Sint-Rochus een feit.

Op de rechteroever zal de Klarabrug aansluiten op de bestaande voetgangersbrug over de sporen.  Daarbij worden de bestaande trap en toegangshelling op de Graankaai behouden. Op de linkeroever zal de brug landen op de Willamekaai met een trap en toegangshelling.

De afgelopen maanden werden al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de Klarabrug mogelijk te maken. Zo werden eerst nieuwe oevermuren en funderingen gebouwd waarop de Klarabrug geplaatst zal worden. Ook de brugpijlers zijn ondertussen geplaatst en gemonteerd op de Graankaai en Willamekaai.

Vandaag is de gemonteerde brug dan eindelijk naar haar definitieve plaats gevaren en geplaatst. Vanaf 7.30 uur is de nieuwe brug omhoog gehesen door het kraanponton. Daarna manoeuvreerde het ponton zich over het kanaal richting Charleroi tot aan de definitieve locatie. Tegen de middag lag de brug op haar finale plaats.

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt (plaatsen van de leuningen op de toegangshelling, de verlichting, de bekleding van het brugdek, …). Ook de omgeving rond de brug wordt heraangelegd (aanleg plein en voetpaden, plaatsen van leuningen op de oevermuren, …). Verwacht wordt dat de brug eind 2020 in gebruik zal kunnen genomen worden.

Specifieke kenmerken van de Klarabrug:

  • de brug heeft een eigen architecturaal karakter en integreert mooi in de omgeving;
  • net zoals de Zuidbrug, de Bospoortbrug en de Nederhembrug is staal het basismateriaal voor de Klarabrug waardoor de brug een slanke uitvoering heeft;
  • de brug wordt loodrecht op de Willamekaai ingepland waardoor de wandelafstand tot de Dijkstraat tot een minimum herleid wordt;
  • de brug heeft een minimale nuttige breedte van 4m;
  • de brug weegt in totaal ongeveer 88 ton;
  • de totale lengte van de brug over het kanaal bedraagt ongeveer 50 meter;
  • de staalplaat van het brugdek wordt omgeplooid tot een leuning die voorzien wordt van esthetische openingen;
  • onder de leuning wordt een sfeerverlichting met leds aangebracht.
  • Het ontwerp van de Klarabrug laat bovendien toe om op termijn de brug eventueel nog te verlengen over de Zenne. De stad Halle heeft geopteerd om de brug nog niet te verlengen tot over de Zenne.

De aanleiding voor de werken op en rond het kanaal naar Charleroi in Vlaanderen is het verbeteren van de toegankelijkheid van de waterweg voor binnenschepen en het intensiveren van de containervaart over water. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wijst op de voordelen: “Deze Klarabrug verbindt niet alleen het lokale verkeer in Halle, ze verbetert ook de capaciteit van onze waterwegen, die een belangrijke schakel vormen in de logistieke keten van Vlaanderen.” Maar voor De Vlaamse Waterweg nv is dit niet de enige ambitie. Samen met het stadsbestuur willen we deze werken aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren, met onder meer nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurvriendelijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant.

Laatste nieuws

Top