Update 12 oktober - Zeebergbrug Aalst onderbroken tot 13 oktober om 15 uur

Update 12 oktober - Zeebergbrug Aalst onderbroken tot 13 oktober om 15 uur

De Zeebergbrug in Aalst heropent voor het wegverkeer op vrijdag 13 oktober om 15 uur

Er was aangekondigd dat de Zeebergbrug zou onderbroken zijn vanaf zondag 8 oktober om 7 uuur tot zondag 15 oktober om 22 uur. Na overleg met het stadsbestuur wordt deze periode ingekort tot vrijdag 13 oktober om 15 uur. 

Tijdens de baggerwerken onder de Zeebergbrug begin augustus werden er oude funderingen en massieven aangetroffen. De aannemer moet deze verwijderen met inzet van specifiek materieel. De opbraak van de oude funderingen en massieven onder de Zeebergbrug zijn noodzakelijk om het bodempeil in de Dender te kunnen verlagen tussen de huidige en de nieuwe stuw. Deze werken kaderen binnen de vernieuwing van de stuw en sluis in Aalst. 

De werken zullen op een later tijdstip worden hervat. Ook dat zal in overleg gebeuren met het stadsbestuur. 

Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via via de R41 en de N9. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Leo Gheeraertslaan/Sint-Annabrug/Burchtstraat. 

 

Laatste nieuws

Top