Nieuwe overslagfaciliteiten voor binnenvaart in de Westhoek

Nieuwe overslagfaciliteiten voor binnenvaart in de Westhoek

POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv openden op 4 oktober samen twee kaaimuren in Diksmuide en Veurne als binnenvaart- en overslagcentrum. Bedrijven uit de Westhoek krijgen hierdoor een alternatieve optie voor hun goederenvervoer die niet alleen hun concurrentiepositie verbetert maar voornamelijk hun duurzame bereikbaarheid verzekert.

Nieuwe overslagfaciliteiten voor binnenvaart in de Westhoek

De Westhoek telt een uitgebreid netwerk van kleine maar bevaarbare waterwegen. Toch maken de meeste bedrijven in de regio bijna uitsluitend gebruik van het wegverkeer. Om transport via het water te stimuleren, was er in de Westhoek nood aan overslagpunten op strategische locaties. Daarom bouwden POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv twee nieuwe regionale overslagcentra (ROC’s) in de Westhoek.

Overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Het eerste overslagcentrum, ROC Diksmuide, bevindt zich op het bedrijventerrein Heernisse in Diksmuide aan de IJzer. ROC Veurne is gelegen aan het bedrijventerrein tussen de Lovaart en de Vaartweg in Veurne. Beide terreinen zijn nu uitgerust met een kaaimuren met een lengte van 50 meter en een kaaiplateau van 325m². "De opening van deze regionale overslagcentra is een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van goederenstromen vanuit de Westhoek," zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. "Met dergelijke initiatieven willen we alle West-Vlaamse bedrijven de kans geven om hun goederenstromen te verduurzamen en hun logistieke slagkracht te versterken. Ook bedrijven zonder eigen kade kunnen dankzij deze openbare kaaimuren nu vlot hun goederen via bulk of paletten vervoeren via de binnenvaart.”

Duurzaamheid en multimodaal transport

“Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van de Vlaamse strategie om ook de vaarmogelijkheden op onze kleinere waterwegen tot hun recht te laten komen. Dat goederentransport via deze kleinste vaarwegen een goed en duurzaam alternatief is voor wegtransport, wordt vandaag al bewezen met de inzet van onbemande watertrucks”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Beide overslagcentra zullen het multimodaal transport, een combinatie van weg, spoor en vaarwegen, bijkomend stimuleren.”

Efficiënte waterwegen

De Vlaamse Waterweg nv investeert in heel Vlaanderen voortdurend in het optimaliseren van het waterwegennet. "De bouw van een nieuwe kade in Diksmuide en Veurne markeert een belangrijke stap in onze inspanningen om de vaarwegen in de Westhoek beter te benutten en het water als alternatief vervoersmiddel in te zetten", aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg. “Hiermee pakken we structurele knelpunten aan om de overslag van goederen via het water te bevorderen.”

De bouw van de regionale overslagfaciliteiten in Diksmuide en Veurne is een realisatie van De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen. De totale kost van het project bedraagt 2,7 miljoen euro.

Laatste nieuws

Top