Week van de Handhaving

Week van de Handhaving

Handhavers van De Vlaamse Waterweg zetten zich in tegen zwerfvuil en sluikstort

Week van de Handhaving

Van 2 tot 8 oktober zetten heel wat steden en gemeenten zich extra in voor minder zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen. Ook De Vlaamse Waterweg nv doet mee met de zevende editie van de Week van de Handhaving. Met deze jaarlijkse actieweek vraagt Mooimakers meer aandacht voor de problematiek, wat helaas nog altijd een absolute noodzaak is. Uit cijfers van de OVAM blijkt namelijk dat het aantal uitgedeelde GAS-boetes in 2022 significant is gestegen tegenover 2021. Focus van de communicatiecampagne naar het grote publiek die in dezelfde periode loopt zijn bijplaatsingen.

Sluikstort en zwerfvuil komt in vele vormen: defecte electro-apparaten dumpen op een anonieme locatie met weinig sociale controle, hondenpoep achterlaten, snoeihout in de berm, sigarettenpeuken, huisvuilzakjes naast een openbare vuilnisbak achterlaten of glas naast een volle glascontainer plaatsen. Wat deze vormen wél allemaal gemeen hebben: ze zijn allemaal verboden op straffe van een boete. De Vlaamse Waterweg nv ondersteunt de actie van Mooimakers dan ook volop en zet zich in deze week extra in om deze problematiek aan te pakken.

Extra Handhaving

Verspreid over Vlaanderen gaan deze week extra handhavers de straat op om er op toe te zien dat het zwerfvuil- en sluikstortbeleid wordt gerespecteerd. Overtreders worden op hun gedrag aangesproken én beboet. Mooimakers wil met dit initiatief de Vlaamse burgers doen inzien dat ze niet zomaar hun afval mogen achterlaten op het publieke domein. Je rommel naast een overvolle vuilnisbak of glasbol neerleggen, is ook sluikstorten.

Ook langs de waterwegen en jaagpaden in Vlaanderen komt zwerfvuil en sluikstorten jammer genoeg heel vaak voor. De milieu-impact van zwerfvuil en sluikstorten is niet gering, ook het opruimen ervan kost jaarlijks handenvol geld. Daarom zetten de medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv deze week extra in op sensibiliseren en handhaving rond zwerfvuil en sluikstort.

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts: “De Vlaamse Waterweg engageert zich om de medewerkers op het terrein vanuit de verschillende afdelingen en districten gedurende de periode van 2 tot en met 8 oktober extra controles op gekende sluikstort- en zwerfvuillocaties te laten uitvoeren en recreanten, die goed zwerfvuilgedrag vertonen, positief aan te spreken.”

Handhaving wordt dus in de ruime zin van het woord benaderd. We richten ons zo niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein, door o.a. aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen...

“Hoewel we zeer trots zijn op de inzet van alle deelnemende organisaties en gemeentes, blijkt dat de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort nog lang niet gestreden is. Deze problematiek moet het hele jaar
door aangepakt worden, niet alleen tijdens de Week van de Handhaving”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder bij Mooimakers.

Laatste nieuws

Top