Samen voor een schone Maas

Samen voor een schone Maas

Vele handen maken licht werk. Ook aan de Maas werken heel wat mensen samen om de oevers van de rivier vrij te maken van zwerfvuil. Dit gebeurt in een grensoverschrijdende samenwerking. Zo staken medewerkers van Rijkswaterstaat (NL) en De Vlaamse Waterweg nv (B) in Moelingen de handen uit de mouwen om de oevers van de Gemeenschappelijke Maas op te ruimen.

Samen voor een schone Maas

Elk jaar voert de Maas met hoogwater tonnen zwerfvuil aan. Nadat het water in de lente is gezakt, blijft veel afval achter op de oevers van de Maas en haar zijrivieren. Vooral plastic, maar ook piepschuim, spuitbussen, kledij en sanitair afval. Zelfs meubilair en huishoudtoestellen worden soms tientallen kilometers door de Maas meegenomen. 

Het probleem van zwerfvuil stelt zich op beide oevers. Er worden zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde campagnes gehouden om enerzijds het zwerfvuil op te ruimen en anderzijds ook de bevolking te sensibiliseren omtrent afval. Want een schone Maas en Maasoevers zijn van groot belang voor de bewoners en de bezoekers van de regio, maar ook voor de gebieden stroomafwaarts. Daarom wordt er ieder (voor)jaar een grootschalige opruimactie langs de rivier gehouden. Maar het liefst van al komt er natuurlijk zo weinig mogelijk afval in onze natuur terecht.

Samenwerking
De Vlaamse Waterweg nv en Rijkswaterstaat hechten grote waarde aan een schone Maas. En omdat water niet stopt aan de landgrens en het zwerfvuil op beide oevers voorkomt, is voor dit probleem een internationale aanpak nodig. De waterwegbeheerders werken daarom al een aantal jaren samen om het zwerfvuilprobleem langs de Maas aan te pakken. In samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, gemeenten en natuurbeheerders dringen ze jaar in jaar uit de afvalberg terug. Het blijft nodig om duidelijk te maken dat zwerfvuil een ernstig probleem is dat moet worden aangepakt.

Actie 2023
Ieder jaar wordt er een andere locatie gekozen om extra aandacht te geven tijdens de gezamenlijke opruimactie. Dit jaar stond Moelingen (Voeren) centraal. Daar mondt de Berwijn uit in de Maas. Dankzij de inspanningen van tientallen vrijwilligers werd er op één namiddag anderhalve vrachtwagen zwerfafval verzameld en afgevoerd.
 

Laatste nieuws

Top