Ruimingswerken brugdek brug Humbeek-Sas

Ruimingswerken brugdek brug Humbeek-Sas

Na de aanvaring van de brug van Humbeek-Sas afgelopen donderdag hield De Vlaamse Waterweg nv het nodige coördinerend en technisch overleg en werden voorbereidingen getroffen voor het weghalen van het beschadigde brugdek. Afgelopen weekend werden al de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf morgenochtend 4 juli om 6.00 uur starten de prioritaire werken in dit kader - die de vaarweg weer vrij moeten maken voor de scheepvaart.

Ruimingswerken brugdek brug Humbeek-Sas

Bij de aanvaring werd het brugdek door een binnenschip uit positie geduwd en zwaar beschadigd. Het afgelopen weekend werden de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien om het brugdek op te tillen en uit te halen om te herstellen. In het bijzonder werden de tegengewichten van de brug gezekerd, opdat het brugdek er morgen zou kunnen worden van losgekoppeld. Morgenochtend starten aannemers Herbosch-Kiere, De Meyer en Sarens met de verdere werken, waarbij het brugdek op een ponton zal worden geplaatst om te worden afgevoerd voor herstelling.  Tegen morgenavond zou deze klus geklaard moeten zijn, tenminste als technische of weersomstandigheden niet voor vertraging zorgen. 

In de periode van de werken zullen beide oevers op- en afwaarts van de brug op sommige tijdstippen moeilijk bereikbaar zijn en valt er lokaal ook enige hinder te verwachten. 

Hoelang de herstellingswerken van het brugdek zullen duren valt momenteel nog moeilijk in te schatten, al zullen deze wellicht enkele maanden in beslag nemen. Na grondige inspectie van het verwijderde brugdek kan bepaald worden welke herstelling uitgevoerd moeten worden en kan de planning verfijnd worden.

We vragen vriendelijk om tijdens de uitvoering van de werken de veiligheidsperimeter rond de werf te willen respecteren.

Omleiding wegverkeer
De hefbrug van Humbeek wordt veelvuldig gebruikt door lokaal maar vooral ook doortrekkend (vracht)verkeer.  Door de schade aan de brug is dit momenteel ook onderbroken. Met de betrokken gemeentebesturen en politiediensten is een omleidingstraject uitgestippeld via E19, Brusselse Ring en A12. De nodige signalisatie wordt voorzien. Ook voor de fietsers is een omleiding voorzien. 

Veerdienst
Het afsluiten van de brug zorgt in het bijzonder voor fietsers en voetgangers voor veel hinder.  Intussen onderzocht De Vlaamse Waterweg nv de mogelijkheid om een veerdienst in te richten.  Deze veerdienst zal vermoedelijk eind deze week  al operationeel zijn. 

De veerdienst zal vanaf dan elke dag operationeel zijn van 5.30 uur 's ochtends tot 22.30 uur ’s avonds. Meer informatie en exacte vaartijden volgen later.

 

Laatste nieuws

Top