Openbaar onderzoek voor nieuwe Bospoortbrug in Halle

Openbaar onderzoek voor nieuwe Bospoortbrug in Halle

De Vlaamse Waterweg nv heeft op 31 maart 2023 de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de nieuwe Bospoortbrug in Halle. Het openbaar onderzoek voor deze vergunningsaanvraag loopt van 5 juni tot 4 juli 2023.

Openbaar onderzoek voor nieuwe Bospoortbrug in Halle

De bouw van de nieuwe Bospoortbrug is een onderdeel van het protocol tussen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Halle over de algemene principes van de opwaardering van het kanaal op het grondgebied van de stad Halle. Het kanaal voldoet immers niet meer aan de behoeften van de huidige binnenvaartsector.

“De nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Zo zorgen we ervoor dat het Kanaal naar Charleroi bereikbaar wordt voor schepen met drie containerlagen”, licht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toe. “Op deze manier beoogt De Vlaamse Waterweg het kanaal een nieuw elan te geven en klaar te maken voor een toekomst op maat van de moderne binnenvaart.”

De bestaande Bospoortbrug zal helemaal afgebroken worden. Op dezelfde plaats komt een nieuwe beweegbare brug met een nuttige breedte van 7m. Deze nieuwe brug wordt voorbehouden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ook de IJzerwegstraat zal worden vernieuwd vanaf het Stationsplein tot aan het gedeelte dat in 2022 al is vernieuwd bij de aanleg van de nieuwe Misiabrug, die midden vorig jaar in gebruik genomen werd. Tijdens de werken zal de nabijgelegen Baileybrug beschikbaar blijven voor voetgangers en fietsers.

De geschiedenis van de Bospoortbrug is al even oud als die van het kanaal naar Charleroi zelf. In de loop der tijden heeft de Bospoortbrug heel wat gedaantewisselingen gekend. De brug moest telkenmale het gabarit van het kanaal aangepast werd, volledig vervangen worden door een langere brug.

Het betonnen gedeelte van de huidige Bospoortbrug, daterend uit 1954, heeft zijn beste tijd gehad en daarom is de brug aan vervanging toe. In 2010 werden bij een inspectie van de brug aanzienlijke gebreken vastgesteld aan de voorspanningswapening van de brug. De brug werd toen meteen om veiligheidsredenen afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. In het voorjaar 2011 werd het betonnen brugdek vervangen door een stalen brugdek waarna de brug opnieuw kon opengesteld worden. Nu het gemotoriseerde verkeer van de Bospoortbrug sinds midden vorig jaar afgeleid kan worden naar de Misiabrug kan nu ook de Bospoortbrug vervangen worden door een gloednieuwe moderne brug.

Van zodra De Vlaamse Waterweg nv over de omgevingsvergunning beschikt, wordt gestart met de voorbereidende werken van de vervanging van de Bospoortbrug. Volgens de huidige planning zullen de werken op het terrein eind 2023 starten.

De omgevingsvergunning voor de nieuwe Bospoortbrug werd in maart ingediend. Er volgt nu een openbaar onderzoek rond dit project, dat loopt vanaf maandag 5 juni tot dinsdag 4 juli 2023. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de kans om eventuele opmerkingen in te dienen. De volledige aanvraag kan online op het omgevingsloket worden geraadpleegd.

Laatste nieuws

Top