Nieuwe Krakelebrug in Brugge verhoogt veiligheid fietsers en scheepvaart

Nieuwe Krakelebrug in Brugge verhoogt veiligheid fietsers en scheepvaart

De nieuwe Krakelebrug die vanaf eind 2025 wordt gebouwd, zal de veiligheid van de fietsers en de scheepvaart verhogen. De huidige Krakelebrug raakte onherstelbaar beschadigd bij een aanvaring in september 2022. De nieuwe brug wordt een tafelbrug met een brugdek van ruim 21 meter waarop plaats is voor twee rijvakken, een dubbelrichtingsfietspad en een afgeschermd voetpad. De omgeving van de brug wordt samen met de bouw aangepast. Daarbij gaat ook extra aandacht uit naar het fietsverkeer met onder meer de optimalisatie van de fietssnelweg F31 Brugge-Zeebrugge. 

Nieuwe Krakelebrug in Brugge verhoogt veiligheid fietsers en scheepvaart

Minder dan twee jaar na de aanvaring van de Krakelebrug, is het ontwerp voor de nieuwe brug klaar. De Vlaamse Waterweg nv hoopt eind 2025 te kunnen starten met de bouw. De nieuwe brug wordt een tafelbrug die in geopende toestand ruim 5 meter boven het maaiveld zal uitsteken. Het brugdek wordt horizontaal opgetild door 4 cilinders die bij het sluiten in de grond verzinken. “Het nieuwe ontwerp verzekert een stedenbouwkundig mooie inpassing van de brug in de omgeving en versterkt het beschermd stadsgezicht ”, zegt afdelingshoofd Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg nv. “Het brugtype maakt ook een verdubbeling van de doorvaartbreedte mogelijk waardoor schepen veiliger én vlotter de brug kunnen passeren, met ook weer een vlottere verkeerssituatie voor alle weggebruikers”.

Het ruimere brugdek biedt een oplossing voor de verbinding van de fietssnelweg F31 Brugge-Zeebrugge komende van de spoorwegbedding op Sint-Pieters naar het Brugse stadscentrum. Op de nieuwe brug zal naast de 2 rijstroken voor autoverkeer plaats zijn voor een 4 meter breed dubbelrichtingsfietspad en een afgeschermd voetpad van 2,5 meter. Het dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokken in de IJzerstraat en in de Krakeleweg.

Door een herinrichting van het kruispunt van de Krakelebrug met de R30 zullen de fietsers maximaal conflictvrij en dus verkeersveiliger de brug kunnen gebruiken. “De vernieuwing van de brug en omgeving maakt in de toekomst verschillende fietsverbindingen verkeersveiliger”, beklemtoont ontslagnemend Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Zowel het fietsverkeer van en naar de stad maar ook tussen de Brugse deelgemeenten Sint-Pieters en Sint-Jozef zal aanzienlijk comfortabeler verlopen. De snellere doorvaart van de Krakelebrug zelf, helpt bij het wegwerken van de Brugse bruggenmisérie.”

Voor het verkeer op de R30 komende van de Scheepsdalebrug maken we een doorsteek in de middenberm om een U-bocht mogelijk te maken”, zegt afdelingshoofd Humberto Van Nunen van het Agentschap Wegen & Verkeer. “Zo maken we onder meer de baanwinkels langs de Sint-Pieterskaai vlotter bereikbaar en ontlasten we het kruispunt aan de Krakelebrug.”

Het dubbelrichtingsfietspad wordt in de IJzerstraat doorgetrokken en sluit aan op de Werfstraat die als fietsstraat is gecatalogeerd. Ter hoogte van de Kolenkaai en de Diksmuidestraat worden de fietsoversteken naar het Baron Ruzettepark geaccentueerd. Zo wordt ook de stadsfietsroute (FR30) en de Vestenroute veiliger.

De Krakeleweg die toegang geeft tot de Brugse binnenhaven wordt mee vernieuwd. Het kruispunt van de Krakeleweg met de Sluisstraat wordt lichtengeregeld met een vierkantgroenfase voor de fietsers. “Aansluitend aan de werken voor de Krakelebrug zal stad Brugge de Sluisstraat voorzien van enkelrichtingsfietspaden”, vult de Brugse burgemeester Dirk De fauw aan. “Hierdoor creëren we los van de R30 een nieuwe vlotte fietsverbinding tussen Sint-Pieters en Sint-Jozef.”

“Als Vlaams parlementslid heb ik de minister diverse vragen gesteld over de Krakelebrug, die erg belangrijk is voor de inwoners van de binnenstad, de bedrijventerreinen en het havengebied. Er is veel werk verricht en gelukkig is nu de start in zicht. Bovendien kunnen we hiermee ook de fietsveiligheid garanderen”, zegt Brugs schepen voor Openbaar domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

De volgende maanden wordt het detailontwerp voor de brug en omgeving nog verfijnd. De omgevingsvergunning wordt begin 2025 aangevraagd. De werken kunnen ten vroegste eind 2025 starten en zullen ruim 2 jaar duren. De planning wordt afgestemd met de andere infrastructuurwerken in Brugge.  

Voor de omwonenden vindt op donderdag 27 juni 2024 van 17 tot 20 uur een infomarkt plaats in het Politiehuis aan de Lodewijk Coiseaukaai.

Ontwerpschets Krakelebrug dicht (c)De Vlaamse Waterweg / SBE
Ontwerpschets Krakelebrug open (c)De Vlaamse Waterweg / SBE
Foto voorstelling ontwerp Krakelebrug en omgeving

Laatste nieuws

Top