Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg

In het najaar van 2024 verschijnt er, als alles goed gaat, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan de Vlaamsekaai in Gentbrugge, over de Gentbruggesluis. Momenteel steken actieve weggebruikers de sluiskom nog over via ‘De Saskes’, de sluisdeuren van de sluis. In de plaats van deze smalle oversteek, zullen fietsers en voetgangers binnenkort gebruik kunnen maken van een nieuwe composiet brug van 4,5 meter breed. “Met deze nieuwe brug zorgen we voor een vlottere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers tussen Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Het is een belangrijk project om het fietsnetwerk rond Gent nog beter te ontsluiten”, aldus de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg

De brug wordt gebouwd door De Vlaamse Waterweg nv. Er werd intussen een aannemer aangesteld die het project zal uitvoeren. Het gaat om een design&build opdracht, waarbij de aannemer eerst een brugontwerp opmaakt en ter goedkeuring voorlegt aan de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Na goedkeuring gaat de brug in productie, dat duurt ongeveer vier maanden. Nadien kan de brug dan geplaatst worden. Ze komt over de oude sluisdeuren van de Gentbruggesluis en zal aansluiten op de Vlaamsekaai. Zonder vertragingen kan de brug geplaatst worden tegen het einde van 2024.

De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug kadert in het Sigmaplan project Scheldemeander Gent-Wetteren. Met het Sigmaplan willen we vermijden dat de Schelde tussen Gent en Wetteren volledig gaat verlanden, wat leidt tot overstromingen en het verdwijnen van waardevolle natuur. Door in te zetten op zowel waterveiligheid als natuurontwikkeling, wapent het Sigmaplan de Scheldevallei tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast willen we de getijdennatuur optimaal beleefbaar maken.

Voor meer info: https://sigmaplan.be/nl/projecten/scheldemeander-gent-wetteren/

Laatste nieuws

Top