Nieuwe wegbrug Wijnegem klaar voor autoverkeer op 21 juni

Nieuwe wegbrug Wijnegem klaar voor autoverkeer op 21 juni

Vanaf vrijdagavond 21 juni kunnen automobilisten gebruikmaken van de nieuwe wegbrug in Wijnegem. Na de succesvolle brugbelasting op 12 juni, waarbij de brug grondig getest werd door 12 vrachtwagens, is de brug klaar voor opening. Het verhogen van de brug maakt deel uit van het bredere project om het Albertkanaal als belangrijke transportader te versterken. 

Nieuwe wegbrug Wijnegem klaar voor autoverkeer op 21 juni

Gemotoriseerd verkeer over de nieuwe brug

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe, hogere stalen brug over het Albertkanaal in Wijnegem zijn begin 2023 gestart. Na het succesvol plaatsen van de brug op 17 maart 2024, ongeveer 300 meter westelijker dan de oude brug, zijn er aanzienlijke stappen gezet. 

Ondanks de weersomstandigheden die enkele vertragingen veroorzaakten, bleef de voortgang goed en opent de brug vrijdagavond 21 juni om 17 uur voor gemotoriseerd verkeer. Vooraleer de nieuwe wegbrug kan worden gebruikt door het wegverkeer, moest de draagkracht en stabiliteit van de nieuwe brug worden getest. Dit is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “12  vrachtwagens testten de nieuwe brug door hun gewicht in verschillende opstellingen over de brug te verdelen.  Zo wordt gemeten hoeveel de brug maximaal doorbuigt onder belasting op specifieke punten. De brug mag maximaal een aantal centimeter doorbuigen volgens de modelberekeningen. Deze proef laat toe te controleren of er geen te grote afwijkingen zijn ten opzichte van het berekeningsmodel.” De belastingsproef is uitgevoerd door NeXperta.

De nieuwe stalen wegbrug met een lengte van 118 meter vormt een nieuw herkenningspunt in de omgeving. De brug heeft twee rijstroken en twee onderhoudspaden en is voorbehouden voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens. 

Vooruitgang bouw nieuwe fietsers- en voetgangersbrug
Terwijl de wegbrug geopend wordt, gaat ook het werk aan de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug onverminderd door. Fietsers en voetgangers maken voorlopig nog gebruik van de tijdelijke brug bij het sluizencomplex. “Deze tuikabelbrug, die in 2026 gereed zal zijn, zal fietsers en voetgangers in staat stellen het Albertkanaal volledig gescheiden van het gemotoriseerde verkeer over te steken. Om maximaal fietscomfort te garanderen, is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en zijn er rustplatformen voorzien. De nieuwe brug zal een fietspad van vier meter breed en een voetpad van drie meter breed hebben”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

Duurzaam transport en veiligheid
Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter draagt bij aan de vergroting van het scheepvaartverkeer, wat een duurzaam alternatief biedt voor goederenvervoer over de weg. Jaarlijks wordt al 40 miljoen ton goederen over het water getransporteerd, wat overeenkomt met twee miljoen vrachtwagens. 

De werkzaamheden voor de nieuwe wegbrug (fase 1) worden uitgevoerd door TM HYE - HENS, terwijl de bouw van de fietsbrug (fase 2) in handen is van TM Artes Roegiers – Aelterman. De totale kostprijs van het project bedraagt 44,2 miljoen euro (exclusief btw).

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op de projectpagina.

 

Foto's ©Johan François

brugbelastingsproef
schip vaart onder nieuwe brug Wijnegem

Laatste nieuws

Top