Nieuwe Drie Fonteinenbrug succesvol geplaatst

Nieuwe Drie Fonteinenbrug succesvol geplaatst

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe Drie Fonteinenbrug op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw: de afgelopen dagen werd de boogbrug naar haar definitieve locatie gevaren en daar op haar plaats gelegd. Daarvoor moest de 74 meter lange boogbrug eerst 90° worden gedraaid. “De nieuwe Drie Fonteinenbrug moet de ontsluiting en de verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het Kanaal verbeteren en tegelijk het watergebonden transport stimuleren,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Nieuwe Drie Fonteinenbrug succesvol geplaatst

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi is niet optimaal. Vrachtwagens kunnen de site vandaag alleen bereiken via de N6 en door een aantal woonwijken. Met de komst van de Drie Fonteinenbrug is het mogelijk om dit vrachtverkeer af te leiden via de Ring R0 en via de rechteroever van het kanaal. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.

“De nieuwe Drie Fonteinenbrug komt niet alleen de lokale veiligheid en de leefbaarheid ten goede. Samen met de aanleg van een regionaal overslagcentrum en enkele nieuwe kades maakt ze de bedrijvenzone rond het Kanaal naar Charleroi bovendien bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven. De brug zal ontegensprekelijk een belangrijke stimulans betekenen voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid in de regio. En dat kan ik, gezien de huidig mobiliteitscontext, alleen maar toejuichen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Invaaroperatie

Na maanden van voorbereidende werken werd de boogbrug de afgelopen dagen naar haar definitieve locatie gevaren en daar op haar plaats gelegd. De boogbrug lag parallel met de waterweg klaar op linkeroever. Daar werd ze eerst 90° gedraaid. Het zuidelijke deel van de brug bleef vervolgens op linkeroever. Het noordelijke deel werd op een ponton gereden en via het water naar rechteroever gevaren.

Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv: “Een invaaroperatie is altijd weer een technisch hoogstandje. En dat was hier niet anders. Met de nodige precisie werd de boogbrug op haar definitieve plaats gelegd. Je kan je voorstellen dat dat met een bruglengte van 74 meter en een brugbreedte van ruim 17 meter helemaal geen evidentie was. Nu de brug op z’n plaats ligt, is een belangrijke mijlpaal bereikt en is de laatste rechte lijn naar oplevering ingezet.” 

Voor de brug kon worden ingevaren werden op linker- en rechteroever de nodige oeverwerken uitgevoerd, de acht brugpijlers gebouwd, de liggers van de aanbruggen geplaatst en werden op beide oevers de landhoofden gebouwd. De stalen boogbrug werd in het atelier van de staalconstructeur in twaalf transporteerbare onderdelen gebouwd. De brug was immers te groot om in haar geheel te vervoeren. Op het werfterrein langs het kanaal werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd.

Krista Maes, operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg nv: “De komende maanden worden de brugdekken gebouwd en de wegenis aangelegd. Ook het grondtalud op linkeroever wordt vervolledigd. De pijlers van de fietshelling worden gerealiseerd en de stalen fietshelling aangevoerd en ter plaatse gemonteerd. Tot slot wordt de fietssnelweg onder de brug aangelegd. Als alles volgens schema verloopt, is de ingebruikname van de brug voorzien in het voorjaar van 2022.”

De nieuwe brug in cijfers

Totale kostprijs van de nieuwe infrastructuur                              15,8 miljoen euro
Vrije overspanning over het kanaal                                             74 meter
Breedte brugdek                                                                          17,65 meter
Breedte uitkraging fiets- en voetgangersdeel                               4,5 meter
Hoogte van de brug van onderzijde dwarsbalk tot top boog        14,4 meter
Vrije doorvaarthoogte                                                                   7,2 meter
Drie aanbruggen, totale lengte overspanning                               89 meter
Overspanning tussen V-vormige pijlers                                         3x23 meter

ROC en nieuwe fietsroute op BFF-netwerk

Met de realisatie van de Drie Fonteinenbrug wordt op de linkeroever van het kanaal ook de uitbouw mogelijk van een regionaal overslagcentrum (ROC) en de aanleg van nieuwe kades. “Die nieuwe infrastructuur zal het transport via het water stimuleren en de bedrijven in de regio op een duurzame en doeltreffende manier kunnen bedienen,” benadrukt minister Lydia Peeters. Om de ontsluiting van het toekomstige ROC en de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt een vaste brug voorzien die niet moet worden geopend voor de scheepvaart.

“Bij de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug is ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid voorzien. Er werd gekozen om vanuit de E. Ghijsstraat een rechtstreekse aantakking met de fietssnelweg te voorzien via de nieuwe brug en een fietshelling op rechteroever,” vertelt minister Peeters.

Verder zal vanuit de Humaniteitslaan in Drogenbos een aantakking worden gemaakt op deze fietssnelweg en fietsbrug. Er wordt daarbij telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 4 meter breed. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject. De nieuwe fietsverbindingen worden opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en zullen beide oevers met elkaar verbinden.

De bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Meer informatie over de projecten op het Kanaal naar Charleroi is te vinden op www.kanaalnaarcharleroi.be.

Laatste nieuws

Top