Nieuw afvalpark voor schippers

Nieuw afvalpark voor schippers

Op 1 februari 2018 opent het afvalpark van De Vlaamse Waterweg voor de binnenvaart te Ham haar poorten. Het afvalpark van Ham is gelegen langs het Albertkanaal, opwaarts sluis Kwaadmechelen op linkeroever.

Nieuw afvalpark voor schippers

In het afvalpark kan de schipper naast reguliere huishoudelijke afvalstoffen, zoals restafval, glas, PMD, papier en karton, ook volgende niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen afgeven: grof vuil, ijzerschroot, houtafval, wit- en bruingoed, vlak glas, groenafval en autobanden. Daarnaast worden ook volgende gevaarlijke afvalstoffen in het afvalpark ingezameld: afvalvetten, afvalolie, lege olievaten, olievodden en -absorbentia, olie- en mazoutfilters, loodaccu’s, batterijen, TL-lampen, verfpotten en -resten, spuitbussen en solventen.

In het park is er alle weekdagen van 9-17u een parkwachter aanwezig voor de registratie en weging van al het afgegeven afval. Buiten de openingsuren kan de schipper enkel niet-gevaarlijk afval afgeven, hij krijgt dan enkel toegang tot de zone niet-gevaarlijk afval in het afvalpark na identificatie bij RIS via de aanwezige videofoon.

Laatste nieuws

Top