Einde van de Leiewerken in Wervik: weer een stap vooruit voor Seine Schelde Vlaanderen

Einde van de Leiewerken in Wervik: weer een stap vooruit voor Seine Schelde Vlaanderen

De Leiewerken in Wervik op Vlaamse oever zijn volledig afgerond! In het kader van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen is op 4 jaar tijd de waterweg aangepast voor de binnenvaart van de toekomst. Ook kreeg de Leie een centrale rol in het centrum van Wervik.

Einde van de Leiewerken in Wervik: weer een stap vooruit voor Seine Schelde Vlaanderen

Seine Schelde Vlaanderen
Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. In Wervik stonden er de afgelopen 4 jaren dan ook heel wat aanpassingen op de planning om de waterweg voor te bereiden op de binnenvaart van de toekomst. Bij deze werken werd niet alleen aan de scheepvaart gedacht, maar ook aan de inwoners van stad Wervik. De Vlaamse oever werd getransformeerd tot een aangename verblijfsplek. 

“Met het einde van de Leiewerken in Wervik, rollen we onze blauwe loper verder uit voor Seine Schelde Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We investeren in de watersnelweg van de toekomst, want elke vracht die over het water gaat, is een vrachtwagen minder in de file.”

Einde van de Leiewerken op Vlaamse oever
De Leiewerken in Wervik zorgden voor heel wat veranderingen en spectaculaire momenten. Het belangrijkste onderdeel van de werken was het vernieuwen van de brug. De oude brug was te laag om grotere schepen door te laten varen en werd dus vervangen. Het resultaat is een prachtige stalen tuikabelbrug van 72 meter lang. Naast het doorvaren, moeten grote duwkonvooien elkaar ook kunnen kruisen. Dit is mogelijk door de nieuwe passeerstrook tussen Oosthove en de nieuwe brug. 

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maken we ons sterk. De Leie in Wervik kreeg dan ook een centrale rol in het centrum. Nieuwe kaaimuren werden gebouwd en de bestaande jaagpaden werden heraangelegd. Hierdoor is een prachtige wandelboulevard langs de Leie met een groenzone en zitbanken ontstaan. De vernieuwde Vrijdagmarkt is heel wat groter geworden en biedt een vrij zicht op de prachtige Middeleeuwse kerk. Het plein is getransformeerd tot een echte ontmoetingsruimte met veel plaats voor ontspanning, verschillende groenzones en zitbanken. Daarnaast is er ook rekening gehouden met een vlotte bereikbaarheid van het centrum en bijhorende parkeermogelijkheden. In het centrum van Wervik werden 46 parkeerplaatsen voorzien om de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te houden.

Werken op Franse oever
Op de Franse oever is de wegenis reeds aangepast aan de nieuwe brug. Bij de werken was de verkeersveiligheid van zowel auto’s, fietsers als voetgangers een groot aandachtspunt. 

Naast deze aanpassingen, is het ook belangrijk om het leven op en naast de waterweg aangenamer te maken. Momenteel is er enkel een jaagpad van de nieuwe brug tot aan Menen. In een latere fase wordt dit jaagpad doorgetrokken onder de brug tot aan het recreatie-eiland, de Balokken. Zo is er een vlotte, recreatieve verbinding tussen Wervik, het Balokkeneiland en Wervicq-Sud en kan iedereen genieten van dit prachtig stukje natuur. 

Een overzicht van de gerealiseerde Leiewerken

Een overzicht van de gerealiseerde Leiewerken

Laatste nieuws

Top