Nieuws : Laatste afbraakwerken Nieuw Zuid in juni en juli

Laatste afbraakwerken Nieuw Zuid in juni en juli

Op zondag 10 juni en zondag 1 juli worden de twee laatste stukken historische kaaimuur van Nieuw Zuid afgebroken met springstof. Dat gaat gepaard met geluids- en trillingshinder voor de omwonenden.

Laatste afbraakwerken Nieuw Zuid in juni en juli

De kaaizone op Nieuw Zuid, over 700 meter aan de Ledeganckkaai en de d’Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan. Daarmee investeert waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv in stabiele, fraaie kaaimuren en een hogere waterkering en geeft de stad Antwerpen het openbaar domein een make-over. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in zo’n kritieke staat verkeerde en herstelling niet meer mogelijk was, wordt hij in vijf aaneengesloten deelzones vervangen door een nieuwe muur. Op zondag 10 juni en zondag 1 juli breekt aannemer THV Scheldekaaien van De Vlaamse Waterweg nv de twee laatste stukken kaaimuur van Nieuw Zuid af met springstof (zie kaartje). Dat gebeurde eerder al in de drie centraal gelegen zones.

Hinder onvermijdelijk
Deze werken gebeuren door een gespecialiseerde onderaannemer. Die laat zich bijstaan door experts van de Koninklijke Militaire School en de UGent. Tijdens de twee afbraakmomenten zullen zij de trillingsimpact van de werken in de gaten houden. Die meetresultaten nemen we mee om de methode nog te verfijnen. Hinder is wel onvermijdelijk. “Al gebeurt de afbraak met kleine springstofladingen die we bij hoogwater onder de waterlijn laten ontploffen, de omwonenden zullen op beide zondagen gedurende een vijftiental seconden trillingen voelen. Ook de eigenlijke ontploffing zal hoorbaar zijn. Deze knal duurt een aantal seconden”, zegt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van De Vlaamse Waterweg nv.

Verfijnde methode
Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zal de onderaannemer de springstofmethode afstemmen op de lokale omstandigheden. Zo is de positie van de springstofladingen in de muur cruciaal. “Hoe hoger die in de muur geplaatst worden, hoe efficiënter de afbraak, maar ook hoe groter de impact voor de omgeving, met ontploffingsgeluid en opvliegend puin. De onderaannemer berekent in beide zones de juiste posities, met als doel een vlotte afbraak én een beperkte hinder voor omwonenden”, stelt werfleider Hannes Riské van hoofdaannemer THV Scheldekaaien. Mochten er na de springstofwerken nog te grote brokstukken van de muur aanwezig zijn, dan worden die machinaal afgebroken van op een ponton. Al het puin wordt afgevoerd over het water.

Hinder voor het verkeer
Tijdens de afbraakmomenten is er een veiligheidsperimeter rond de werfzone: daar geldt op zondag 10 juni en zondag 1 juli een toegangsverbod.

Op zondag 10 juni wordt de rijweg van de Generaal Armstrongweg tot het Edith Kielpad afgesloten tussen 13 en 15.30 uur. Bewoners kunnen de parkeergarage aan het Edith Kielpad wel nog in en uit. Op zondag 1 juli wordt de rijweg tussen de Generaal Armstrongweg en de Verviersstraat afgesloten. Via de Leon Stynenstraat is er dan vanuit de wijk Nieuw Zuid geen toegang meer tot de Ledeganckkaai. Wanneer precies de rijweg afgesloten zal worden op 1 juli (vermoedelijk gedurende zo’n 2,5 uur) wordt later nog meegedeeld. Op beide dagen geldt er in de vermelde zones een parkeerverbod. De Kennedy-fietstunnel
blijft open voor het verkeer naar en vanuit Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de d’Herbouvillekaai en de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

Om veiligheidsredenen roept De Vlaamse Waterweg nv iedereen op om niet te komen kijken naar de afbraak. De waterwegbeheerder zal regelmatig zorgen voor updates via de website en de sociale media van het Sigmaplan. Na afloop van de werken en na het opheffen van de veiligheidsperimeter zal op beide zondagen De Vlaamse Waterweg nv, samen met de aannemer, aanwezig zijn aan de infokeet van Nieuw Zuid om vragen van de pers te beantwoorden.

Meer informatie
Meer info over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken in Nieuw Zuid en de andere projectzones vindt u hier. De verschillende fasen van de werken aan de nieuwe kaaimuur in Nieuw Zuid hebben we helder uitgelegd in dit animatiefilmpje. De projectnieuwsbrief die omwonenden in de ruime omtrek van de werf in de bus kregen, kunt u hier nalezen.

Kaartje afbraakwerken Nieuw Zuid

Laatste nieuws

Top