Kandidaat-uitbater gezocht voor Regionaal Overslag Centrum Aalter

Kandidaat-uitbater gezocht voor Regionaal Overslag Centrum Aalter

Als logistieke poort is Aalter (Oost-Vlaanderen) een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein Woestijne heeft via het kanaal Gent–Oostende (klasse IV schepen) een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk.

Kandidaat-uitbater gezocht voor Regionaal Overslag Centrum Aalter

De Vlaamse Waterweg nv stelt een laad- en losinfrastructuur en een achterliggend terrein van ca 50.000 m2 in het bedrijventerrein Woestijne te Aalter ter beschikking voor de overslag van en vervoer van goederen via de binnenvaart. “Het terrein en haar kade is gelegen aan de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende en heeft als bestemming Regionaal Overslagcentrum Aalter (ROC Aalter). De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor dit regionaal overslagcentrum Aalter (ROC Aalter)”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De kandidaat-uitbater organiseert de overslag over het water voor andere bedrijven. Hiervoor beschikt de kandidaat over een kade met een lengte van 121 m, een kaaiplateau van 6.050 m2 dat gebruikt kan worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers en een private weg tussen de kade en de interne wegenis van het bedrijventerrein. De bouw van de kade wordt gestart in het najaar 2023 en zal beschikbaar zijn eind 2024. De kandidaat mag ook eigen watergebonden initiatieven inbrengen.

“Met Vlaanderen hebben we de ambitie om tegen 2030 het aandeel binnenvaart van de logistieke keten te verhogen tot 20%. Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan voldoende overslagcapaciteit zoals hier in Aalter. Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) faciliteert transport over het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren. De toekomstige uitbater van het ROC zal de overslag over het water organiseren voor andere bedrijven en maakt zo voor een groter gebied watergebonden transport mogelijk”, vertelt Vlaams minister Lydia Peeters. “Transport over water is niet enkel goed voor het klimaat maar ook voor onze economie. Hoe minder vrachtwagens vaststaan in de file, hoe beter.”

“De bedrijven die gebruik maken van het ROC bevinden zich in hetzelfde bedrijventerrein, dezelfde stad/gemeente of dezelfde (deel)regio”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Door gebruik te maken van het ROC worden ook kleinere hoeveelheden vervoerd via de waterweg of krijgen bedrijven de kans vervoer via de waterweg te proberen waardoor de mobiliteit verbetert en er minder CO2 uitstoot is. Brede groene buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein.”

“Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten voor het terrein en een domeinvergunning voor uitbaten van het Regionaal Overslag Centrum Aalter gelegen op het bedrijventerrein Woestijne te Aalter”, vult Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv aan.

Meer informatie over het ROC Aalter:

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/regionaal-overslag-centrum-aalter

Laatste nieuws

Top