Fietsers en voetgangers nemen nieuwe Vlasbrug over de Leie in gebruik

Fietsers en voetgangers nemen nieuwe Vlasbrug over de Leie in gebruik

Goed nieuws voor het stap- en trapverkeer in Waregem en Wielsbeke: fietsers en voetgangers kregen er een eigen nieuwe brug bij. De voorbereidende werken startten in november 2021. In augustus vorig jaar werd de brug geplaatst. Nu, nog geen anderhalf jaar na de start van de werken, is de brug afgewerkt en kunnen de eerste fietsers en voetgangers de Vlasbrug in gebruik nemen. “Met deze nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers kunnen actieve weggebruikers op een veilige en comfortabele manier de Leie oversteken”, legt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken uit. “Bovendien krijgen ze vanaf de brug een prachtig uitzicht op de Leievallei en kunnen ze genieten van de natuur en toeristische trekpleisters op beide oevers.”

Fietsers en voetgangers nemen nieuwe Vlasbrug over de Leie in gebruik

Deze voormiddag hebben Wouter De Ruyter, raadgever van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters, West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en recreatie Sabien Lahaye-Battheu, burgemeester Jan Stevens van Wielsbeke, burgemeester Kurt Vanryckeghem en eerste schepen Rik Soens van Waregem en de directie van De Vlaamse Waterweg de nieuwe Vlasbrug officieel geopend. Daarna werden de eerste fietsers en voetgangers verwelkomd met een lekkere warme wafel. 

De nieuwe Vlasbrug is een stalen S-vormige brug met een totale lengte van 165 meter met een overspanning van ongeveer 60 meter over de Leie. De werken werden uitgevoerd door de TM Van Huele – Aelterman. De brugdelen werden vooraf in het atelier van Aelterman gebouwd. Het ontwerp, van de hand van SBE, is sober maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen en het open Leielandschap. De betonnen aanloophellingen sluiten naadloos aan op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie. 

Vorige zomer werden de drie stalen brugdelen nog onder belangstelling van vele kijklustigen ingevaren en gemonteerd. Vanaf vandaag kunnen fietsers en voetgangers veilig en comfortabel over de gloednieuwe Vlasbrug met een wegdek voor de actieve weggebruiker van 3 meter breed”, vertelt minister Lydia Peeters.

“Dankzij de vlotte samenwerking met het ontwerpbureau, de aannemer, de stad Waregem en gemeente Wielsbeke konden we de brug volgens de vooropgestelde planning opleveren”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “We zijn blij dat we met dit mooie resultaat kunnen bijdragen aan het fietsverkeer in de regio.”

Vlaamse fietsambitie
Door te investeren in fietsinfrastructuur wil Vlaanderen meer mensen op de fiets krijgen, zowel voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer als voor recreatie. “We hebben een Vlaamse fietsambitie waarbij we resoluut kiezen voor meer én veilig fietsverkeer. Met het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug maken we het makkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen”, zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De nieuwe Vlasbrug zal een stimulans zijn om op een actieve manier te pendelen naar het werk of de school. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake de modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.” 

Recreatieve troef 
De naam van de brug verwijst naar de historische vlasnijverheid, die met name dankzij de Leie, in deze regio boomde en Vlaanderen als textielland op de wereldkaart zette. 
Naast aanpassingen voor de binnenvaart op de Leie, investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters via De Vlaamse Waterweg nv, samen met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, ook in de recreatieve troeven van de Leie en haar omgeving. 

Met Westtoer maken we dankbaar gebruik van deze nieuwe verbinding. De nieuwe Vlasbrug zorgt er samen met de Munkenbrug voor dat beide oevers van de Leie in de toekomst opgenomen kunnen worden in de Oude Leiewandelroute en het recreatieve fietsnetwerk. Zo kunnen we de trajecten van onze recreatieve producten aanpassen en nog aantrekkelijker en belevingsvoller maken”, verduidelijkt Sabien Lahaye-Battheu, West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en recreatie.

De fiets- en wandelbrug zal een enorme boost geven aan de recreatie langs de Leie, niet in het minst met de ontdekking van de prachtige Waregemse groenzone aan de overkant van de rivier”, aldus eerste schepen van stad Waregem, Rik Soens.

Deze nieuwe verbinding zal zeker nog voor een boost zorgen voor het nu al intense fietsverkeer langsheen de jaagpaden aan beide zijden van de Leie. Het gaat dan zowel over recreatief als woon-werkverkeer”,  benadrukt ook Jan Stevens, burgemeester van Wielsbeke. 

De kostprijs van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug bedroeg 2,62 miljoen euro, waarvan 37,5 % gefinancierd werd door de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke. De werken werden ook meegefinancierd uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen project Eurocyclo en het Provinciaal Reglement voor toeristische impulsen van de Provincie West-Vlaanderen. 
Ook de omgeving rond de brug en oevers werden aangepakt, goed voor zo’n 2,7 miljoen euro.

Laatste nieuws

Top