Regionaal Overslag Centrum - Aalter

De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Aalter op het bedrijventerrein Woestijne – Aalter.

De kandidaat-uitbater organiseert op dit terrein met een oppervlakte van ca 49.000 m²  de overslag over het water voor andere bedrijven. De kandidaat mag ook eigen watergebonden overslag inbrengen. Hiervoor beschikt hij/zij over een kade met een lengte van 121 m, een kaaiplateau van 6.050 m² dat gebruikt kan worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers.

Als logistieke poort is Aalter (Oost-Vlaanderen) een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein Woestijne heeft via het kanaal Gent–Oostende (klasse IV schepen) een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk.

Het Kanaal Gent-Oostende is geschikt voor klasse IV schepen. Via de nieuw aangelegde brug en het bedrijventerrein Lakeland sluit het vracht- en autoverkeer aan op de N44 en de E40.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Commercieel Beheer Regio West
t.a.v. AC Dalemans
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke

Op de omslag wordt verplicht vermeld: “BIEDING CONCESSIE ROC-2 AALTER WOESTIJNE – NIET OPENEN”. Tevens wordt ook gevraagd een digitale versie van de kandidaatstellingen en haar bijlagen te versturen naar volgend e-mailadres : annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be  met de titel “BIEDING CONCESSIE ROC-2 AALTER WOESTIJNE – NIET OPENEN”
Voor meer informatie: tel. 09 292 11 94

De kandidaatstelling dient uiterlijk op 15 juni 2023 worden ingediend.
 

Laatste nieuws

Top