Nieuws : Meulestedebrug onderbroken voor inspectie

Meulestedebrug onderbroken voor inspectie

De Meulestedebrug in Gent over het kanaal Gent-Terneuzen zal de laatste twee weekends van januari onderbroken zijn voor het wegverkeer en de scheepvaart. De Vlaamse Waterweg nv voert dan een inspectie uit aan de staalstructuur van de brug. Voetgangers, fietsers en autobestuurders kunnen een plaatselijke omleiding volgen via de Voormuide. Zwaar wegtransport moet omrijden via de Dampoort.

Meulestedebrug onderbroken voor inspectie

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. De Vlaamse Waterweg nv zal de staalstructuur in de ondergrondse brugkelder en aan de buitenkant van de brug grondig inspecteren. Zo kunnen nadien de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid te garanderen. In de toekomst wordt de Meulestedebrug vervangen door een nieuwe beweegbare brug.

Tijdens de voorbereidingswerken en de inspectie is de brug volledig onderbroken voor het wegverkeer en de scheepvaart.

Verloop van de werken
In het eerste weekend worden de staalstructuur en de brugkelders gereinigd om alle onderdelen goed zichtbaar te maken voor de inspectie. Ook worden er een aantal hulpmiddelen, zoals looproosters en handvaten, aangebracht om de inspecteurs te helpen hun taak vlot en veilig te volbrengen. Deze werken gaan door van zaterdag 19 januari 2019 om 6 uur tot en met zondag 20 januari 2019 om 22 uur.

In het tweede weekend worden de onderdelen van de brug grondig geïnspecteerd. Er worden ook stalen platen weggeslepen om een goed zicht te krijgen op de minder bereikbare onderdelen van de staalstructuur. Deze werken gaan door van vrijdag 25 januari 2019 om 22 uur tot en met maandag 28 januari 2019 om 5.30 uur.

Omleidingen tijdens de werken
Tijdens de werken kan het gewoon wegverkeer een omleiding volgen via de Voormuide. Zwaar wegtransport moet omrijden via de Dampoort. Alle omleidingen gelden in twee richtingen.
Voetgangers en fietsers volgen een omleiding via de N458 (Wiedauwkaai), waar ze kunnen oversteken via de spoorwegbrug aan het Tolhuisdok. Vervolgens kunnen ze hun weg verderzetten via de Terneuzenlaan, de Voorhavenkaai en de Meulestedekaai. Autobestuurders kunnen omrijden via de N458 (Wiedauwkaai) en de stadsring. Via de Voormuide, de Muidepoort en de Pauwstraat volgen ze de omleiding verder via de N456.

Minder-hindermaatregelen
De werken worden in het weekend en ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken. Door een strikte werkplanning en goede afspraken met het Agentschap Wegen & Verkeer, VOKA, de havenbedrijven en de Stad Gent, blijft de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk.

Plannen voor een nieuwe brug
Op de plaats van de huidige Meulestedebrug komt in de toekomst een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen – één voor elke rijrichting. De aanvraag van de omgevingsvergunning werd eind 2018 ingediend. Ondertussen worden de technische plannen verder uitgewerkt, zodat er ten laatste eind 2019 een aannemer aangesteld kan worden. De start van de werken is voorzien in de eerste helft van 2020.

Laatste nieuws

Top