Dankzij project Cu-Port modal shift van 30% van de weg naar het water

Dankzij project Cu-Port modal shift van 30% van de weg naar het water

Aurubis Belgium en De Vlaamse Waterweg nv slaan de handen in elkaar en investeren samen in de bouw van een nieuwe kaaimuur langs het kanaal Bocholt-Herentals in Olen. Aurubis is de grootste koperproducent in Europa, toonaangevende en wereldwijde leverancier van non-ferro metalen en wereldleider in het recycleren van koper. Het bedrijf schakelt hiermee een versnelling hoger inzake duurzaam transport via de waterwegen en wordt nog meer ‘ambassadeur van de watersnelweg’.

 

Dankzij project Cu-Port modal shift van 30% van de weg naar het water

Aurubis Belgium investeert fors in een eigen logistieke multimodale terminal op haar Olense site, met de installatie van een nieuwe containerkraan, de uitbreiding van het spoor en de aanleg van een nieuwe laad- en loskade in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv.

In de nabije toekomst wil het bedrijf zo alle aan- en afvoer van containers over water vervoeren. “Aurubis haalt containers weg van de weg en zet ze op het water,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts goedkeurend. “Via de watersnelweg kunnen goederen efficiënter én goedkoper verplaatst worden doordat er minder vrachtwagenkilometers afgelegd worden. Ik ben ervan overtuigd dat het voorbeeld van deze wereldspeler inspirerend kan werken voor andere bedrijven. De boodschap is simpel: staar je niet blind op de file aan de voordeur, maar bekijk de watersnelweg die openligt aan de achterdeur”.

Publiek-private samenwerking

De Vlaamse overheid stimuleert bedrijven om voor hun goederenvervoer resoluut voor de binnenvaart te kiezen of de keuze op zijn minst te overwegen. Via een publiek-private samenwerking met de waterwegbeheerder kan een bedrijf een kaaimuur op maat laten bouwen waarbij De Vlaamse Waterweg nv tot 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat zelf in voor de laad- en losequipment. Tegenover de investering van de waterwegbeheerder staat een engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, stelt: “We slagen erin om nog meer ondernemers te overtuigen van de troeven van binnenvaart. We noteren een voortdurende stijging van de vervoerde volumes op onze waterwegen. Met haar beslissing om te investeren in de bouw van een kaaimuur in Olen treedt Aurubis in de sporen van meer dan 100 andere ondernemingen.”

De Vlaamse Waterweg nv heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de transportketen nog beduidend te vergroten, in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. “Tegen 2030 willen we jaarlijks zowat 6 miljoen vrachtwagenritten van de weg halen.”

13.000 vrachtwagens minder

“Het is aan de industrie om de toekomstige ‘mental shift’ te realiseren naar een hernieuwde logistieke keten waarin binnenvaart en spoor worden ingeschakeld,” zegt August Sluyts, Head of Logistics bij Aurubis Belgium. “Het engagement van Aurubis Belgium gaat gepaard met serieuze investeringen. Met Cu-Port streven we naar de multi-inzetbaarheid van elke investering om zo tot de meest kostefficiënte oplossing te komen voor de hele materiaalflow. Dankzij de toekomstige nieuwe multimodale terminal wordt een modal shift gerealiseerd in het first en last mile transport. Vanuit de haven van Antwerpen worden containertransporten georganiseerd naar Olen, nu deels per truck en deels per binnenschip. Met het project Cu-Port zal een shuttle barge worden ingezet tussen de inland containerterminals en onze site.”

Concreet haalt Aurubis Belgium met de keuze voor transport over water jaarlijks 13.000 vrachtwagens van de weg. Vrachtwagens die niet alleen heen maar ook terug moeten rijden, dus in totaal 26.000 vrachtbewegingen. Het project is een concrete vertaling van de visie van de Vlaamse Waterweg nv en Aurubis Belgium met een maatschappelijk tastbare positieve impact op gebied van verkeersveiligheid op de lokale wegen en de leefbaarheid in de omgeving.

“De investeringsbeslissing is een vertaling van onze bedrijfsvisie, die een holistische visie op de behandeling van onze materiaalstromen omvat. We vertrekken hierbij vanuit de overtuiging dat op termijn de beste en meest economisch verantwoorde logistieke oplossingen af te meten zijn aan criteria als duurzaamheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en impact op de omgeving. Daarbij is het belangrijk de beschikbare transportmodi op de meest verantwoorde manier in te zetten,” aldus Bram Bellemans, Logistics Manager bij Aurubis Belgium.

Aurubis Belgium hoopt haar nieuwe multimodale terminal operationeel te hebben tegen het najaar van 2019

Laatste nieuws

Top