Afbraak voorlaatste stuk kaaimuur Nieuw Zuid loopt zoals gepland

Afbraak voorlaatste stuk kaaimuur Nieuw Zuid loopt zoals gepland

Op zondag 10 juni omstreeks 14u15 werd het voorlaatste stuk historische kaaimuur van Nieuw Zuid afgebroken met springstof. Zoals vooraf aangekondigd, ging dit gepaard met enige trillings- en geluidshinder voor de omwonenden. Alles verliep volgens plan.

Afbraak voorlaatste stuk kaaimuur Nieuw Zuid loopt zoals gepland

De kaaizone op Nieuw Zuid, aan de Ledeganckkaai en de d’Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan. Daarmee werkt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv aan stabiele kaaimuren en een hogere waterkering en geeft de stad Antwerpen het openbaar domein een make-over. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in kritieke staat verkeerde en herstelling niet meer mogelijk was, wordt hij in vijf aaneengesloten deelzones vervangen door een nieuwe muur. Vandaag, op zondag 10 juni, brak aannemer THV Scheldekaaien van De Vlaamse Waterweg nv het voorlaatste stuk kaaimuur af met springstof (zie kaartje). Het laatste deel staat op de planning voor zondag 1 juli. In drie andere zones werd de kaaimuur eerder al afgebroken.

Hinder
Deze werken gebeurden, net zoals de voorgaande keren, door een gespecialiseerde onderaannemer. Omwonenden voelden gedurende een vijftiental seconden trillingen en hoorden de eigenlijke ontploffing. De knal duurde een aantal seconden. Tijdens het afbraakmoment werd de trillingsimpact van de werken in de gaten gehouden. Die meetresultaten nemen we mee om de methode, waarbij de springstof onder de waterlijn tot ontploffing werd gebracht, nog te verfijnen.

Rijweg tijdelijk afgesloten
Tijdens het afbraakmoment was een veiligheidsperimeter voorzien rond de werfzone. De rijweg werd afgesloten van de Generaal Armstrongweg tot het Edith Kielpad, tussen 13.30 uur en 14.30 uur. De Kennedy-fietstunnel bleef open voor het verkeer naar en vanuit Hoboken.

Wat na de afbraak?
Met de springstof wordt een zo groot mogelijk deel van de historische kaaimuur afgebroken. Mochten er na de springstofwerken nog te grote brokstukken van de muur aanwezig zijn, dan worden die machinaal afgebroken van op een ponton op de Schelde. Al het puin wordt afgevoerd over het water. Daarna starten we met de bouw van de nieuwe kaaimuur. Dat is een stalen wand, een aaneenschakeling van buispalen en damplanken, die in de ondergrond ‘geheid’ wordt. Deze werken starten vermoedelijk eind augustus. Meer info daarover volgt later nog.

Meer informatie
Meer info over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken in Nieuw Zuid en de andere projectzones vindt u hier. De verschillende fasen van de werken aan de nieuwe kaaimuur in Nieuw Zuid hebben we helder uitgelegd in dit animatiefilmpje. De projectnieuwsbrief die omwonenden in de ruime omtrek van de werf in de bus kregen, kunt u hier nalezen.

Laatste nieuws

Top