Binnenvaartevent 'Val als een blok voor de waterweg'

Binnenvaartevent 'Val als een blok voor de waterweg'

Op donderdag 14 juni organiseerde De Vlaamse Waterweg nv samen met de POM West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal  vzw het event ‘Val als een blok voor de binnenvaart’ bij Isolava in Wielsbeke. Dit event is het startschot van een reeks binnenvaartevents om het bedrijfsleven warm te maken voor de binnenvaart.

Binnenvaartevent 'Val als een blok voor de waterweg'

Dit event vloeit voort uit het symposium ‘Haal de banden aan met de binnenvaart’, georganiseerd op vrijdag 18 mei door De Vlaamse Waterweg nv samen met 'Waterwegen en Zeekanaal vzw' en 'vzw Netwerk de Scheepvaart' in de Lamotsite in Mechelen. De komende maanden trekken De Vlaamse Waterweg nv en haar partners naar aanleiding van dit symposium het land rond met verschillende binnenvaartevents.

Hiermee willen De Vlaamse Waterweg, Voka, de POM’s en de beide vzw’s nog meer ondernemers overtuigen van de kansen en voordelen van de binnenvaart voor hun logistiek en transport. De binnenvaart kan zowel voor grote bedrijvengroepen als voor kleine en middelgrote ondernemingen een oplossing bieden. Groot of klein, alle bedrijven worden immers geconfronteerd met dezelfde uitdagingen: de ongemakken van files, de vereisten van milieunormen en de wetten van efficiëntieverbetering. Daarom laten we tijdens verschillende binnenvaartevenementen overtuigde gebruikers van de waterweg zelf aan het woord. De ambitie is om zo het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer in de toekomst substantieel te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. 

“De binnenvaart is nog te onbekend en dus ook onbemind. Veel bedrijfsleiders staren zich nog altijd blind op de file aan hun voordeur, terwijl er aan de achterdeur een blauwe boulevard openligt: een watersnelweg die geschikt is voor zowat elke vracht”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Daarom zetten we efficiënt vrachtvervoer via het water volop in de kijker. Elke vracht die over water gaat, moet immers niet over de weg.” 

Weet je als bedrijf niet hoe je de stap naar het water moet zetten?

Tijdens deze binnenvaartevents zetten we bedrijven, die nu al transporteren via het water, in als ambassadeurs. De spraakmakende getuigenissen van de ondernemingen op het binnenvaartevent ‘Val als een blok voor de binnenvaart!’ in Wielsbeke toonden aan dat innovatie en creativiteit tot een performante modal shift leiden. Deze ambassadeurs  willen West-Vlaamse bedrijven overtuigen van de voordelen van de binnenvaart. Ze gaven tips en trics die potentiële gebruikers kunnen helpen bij hun stap naar het water. 

Er is immers nog veel potentieel op de Vlaamse waterwegen. De Vlaamse Waterweg nv investeert meer dan ooit in de uitbouw en de bedrijfszekerheid van haar waterwegen.; in een slim netwerk dat communiceert met haar gebruikers en innovatief is in vervoersconcepten en vaartuigen.

Samen werken aan groei binnenvaart

De Vlaamse Waterweg wil haar faciliterende rol naar ondernemingen ten volle vervullen door te investeren in ondernemen op en langs het water met de bouw van kaaimuren en de aanleg van watergebonden bedrijventerreinen. Samen met het recent opgerichte neutrale adviespunt Multimodaal. Vlaanderen wil De Vlaamse Waterweg nv ondernemingen begeleiden in een doelbewuste keuze voor alternatieven voor het wegvervoer. Dat alles moet ondernemingen overtuigen dat de binnenvaart een onderdeel kan zijn van hun logistieke keten.

“Tachtig procent van de bedrijven blijkt zich op minder dan tien kilometer van een bevaarbare waterweg te bevinden, maar toch stijgt de binnenvaart niet voldoende. Dat komt vooral omdat bedrijven niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden,” benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Daarom organiseren we samen met Voka, de POM’s en onze netwerken binnenvaartevents zoals vandaag hier in Wielsbeke om nog meer bedrijven overtuigen om maximaal in te zetten op de binnenvaart. Want door samen te werken creëren we een win-win situatie voor alle betrokkenen.”

Ook Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, pleit voor meer goederenvervoer over de binnenwateren. “De toenemende congestie, ook in onze regio, dwingt ons ertoe de goederenstromen maximaal multimodaal te ontsluiten.  Binnenvaart speelt hierin een belangrijke rol. Het is dan ook van cruciaal belang dat we volop investeren in infrastructuur om multimodaal transport mogelijk te maken en dus inzetten op de verdere ontwikkeling van slimme logistieke platformen.  Alleen dan zullen we meer ondernemers naar het water lokken.”

River Terminals in Wielsbeke en Roeselare

Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, gaf in zijn toespraak ook nog mee dat Midden-West-Vlaanderen zal investeren in River Terminals in Wielsbeke en Roeselare. Ook daar ziet Voka West-Vlaanderen kansen voor West-Vlaamse ondernemingen. “De aankondiging dat Roeselare eveneens containers zal kunnen ontvangen verhoogt de multimodale rol van de terminal. Aangezien er daardoor nog meer omliggende bedrijven gebruik kunnen maken van de terminal, kunnen we deze beslissing alleen maar toejuichen”, aldus Bert Mons.  

Laatste nieuws

Top