Nieuws : Droogtemaatregelen: actueel

Droogtemaatregelen: actueel

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over de impact van de droogte op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Droogtemaatregelen: actueel

Actuele maatregelen bevaarbare waterwegen

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Deze zijn het gegroepeerd schutten van schepen, water opsparen en een aangepast stuwbeheer toepassen.
Een diepgangbeperking is een oproep voor schippers om waakzaam te zijn en er rekening mee te houden dat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk.

 • West-Vlaanderen
  • Diepgangbeperkingen
   • Op de IJzer is er een diepgangbeperking van 30 cm.
  • Captatieverbod
   Het is verboden water te capteren uit alle waterlopen in het IJzerbekken.
   Alle documenten en politiebesluiten vind je op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
    
 • Oost-Vlaanderen
  • Diepgangbeperkingen
   • Op de Dender is er een diepgangbeperking van 20 cm van de sluis in Geraardsbergen tot de grens met Wallonië.
   • Op de Boven-Schelde is er een plaatselijke diepgangbeperking van 20 cm aan de sluis in Asper.
     
 • Limburg en Antwerpen
  • Watervangen voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen met 80% verminderd. Dat wil zeggen dat de waterafvoer richting de grachten, die leiden tot de irrigatie van landbouw- en natuurgebieden met 80% wordt teruggebracht. Dit gebeurd met behulp van een schuif van een meter breed die zich in de oever van het kanaal bevindt. Deze kunnen we manueel omhoog en omlaag draaien om het watervolume richting deze grachten te regelen.

  • Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham worden deze centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal. Zo wordt verhinderd dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.
    


Je kan de actuele droogtetoestand raadplegen op waterinfo.be.

Voor meer informatie over actuele maatregelen kan je terecht op integraalwaterbeleid.be.

Een overzicht van captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties. Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan een captatieverbod instellen of opheffen.


Overzicht maatregelen per provincie


  Indicatoren

  Om de ernst van een waterschaarste- en droogtetoestand beter te kunnen inschatten, wordt gebruik gemaakt van indicatoren.
  Meetresultaten en voorspellingen van neerslaghoeveelheden, rivierafvoeren, grondwaterpeilen en waterkwaliteitsparameters worden daarvoor verwerkt tot indicatoren die de droogtetoestand of de impact van de droogte inschalen in vier niveaus.

  • Code groen: normaal beheer
  • Code geel: preventieve maatregelen door waterbeheerders en/of bedrijven
  • Code oranje: maatregelen afgestemd door droogtecommissie
  • Code rood: noodplanning en crisisbeheer

  Laatste nieuws

  Top