Nieuws : Droogtemaatregelen: actueel

Droogtemaatregelen: actueel

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over de impact van de droogte op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Droogtemaatregelen: actueel

Actuele maatregelen bevaarbare waterwegen

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Deze zijn het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer. 
Door het gegroepeerd schutten moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar we beperken de wachttijden tot een minimum.
Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham worden deze centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal. Zo wordt verhinderd dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.
Daarnaast roepen wij om watercaptaties die op dit moment nog toegelaten worden te beperken tot het strikt noodzakelijke minimum.

Naast deze preventieve ingrepen zijn momenteel onderstaande effectieve maatregelen van kracht op de bevaarbare waterwegen als gevolg van de droogte. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd.
Bijkomende informatie: bij een diepgangbeperking kan een schip minder diep in het water liggen, omdat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Schippers moeten hiermee rekening houden.

 • West- en Oost-Vlaanderen
  • Diepgangbeperkingen
   • Op de Boven-Schelde is er een plaatselijke diepgangbeperking van 20 cm aan de sluis in Asper.

   • Op het kanaal Gent-Oostende is er een diepgangbeperking van 20 cm van Schipdonk (Nevele) tot Beernem.

   • Op de Leie is er een diepgangbeperking van 20 cm van de sluis in Sint-Baafs-Vijve tot de Zultebrug in Zulte.

   • Op de volledige IJzer en op het kanaal Ieper-IJzer tussen de IJzer en Boezinge Sas is er een diepgangbeperking van 20 cm.

  • Captatieverbod
   Het is verboden water te capteren uit alle waterlopen in het IJzerbekken.
   Alle documenten en politiebesluiten vind je op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
    
 • Limburg en Antwerpen
  • Stremming

   • Vanaf 6 september 06u00 is er een volledige stremming op het Kanaal Bocholt-Herentals tussen sluis 4 Dessel, km 31,1 tot Sluis 10 Herentals km 56,1 

   • Op het Albertkanaal zijn de noordersluis van Wijnegem en Diepenbeek en de middensluis in Genk gestremd om water te kunnen oppompen.

  • Diepgangbeperkingen

   • Op het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen is er een diepgangbeperking van 25 cm.

   • Op het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (km 0,0 tot km 38,3 sluis Rijkevorsel) is er een diepgangbeperking van 25 cm.

  • Watervangen voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen met 80% verminderd. Dat wil zeggen dat de waterafvoer richting de grachten, die leiden tot de irrigatie van landbouw- en natuurgebieden met 80% wordt teruggebracht.

  • Captatieverbod
   Het is verboden water te capteren uit Grote en Kleine Nete.
   Alle documenten en politiebesluiten vind je op www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/gouverneur-vaardigt-captatieverbod-ecologisch-kwetsbare-waterlop.html.

 • Vlaams-Brabant
  • Stremming

   • Op het Kanaal naar Charleroi is er door waterschaarste een beperkte bediening van de sluizen van Lembeek, Halle, Lot
    en Ruisbroek.


Je kan de actuele droogtetoestand raadplegen op waterinfo.be.

Voor meer informatie over andere actuele maatregelen kan je terecht op integraalwaterbeleid.be.

Een overzicht van captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties. Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan zo'n captatieverbod wegens droogte instellen of opheffen. Bij blauwalgen kunnen ook burgemeesters een captatie- en/of recreatieverbod instellen.


Overzicht maatregelen per provincie

Laatste nieuws

Top