Droogtemaatregelen: actueel

Droogtemaatregelen: actueel

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over de impact van de droogte op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Droogtemaatregelen: actueel

Actuele maatregelen bevaarbare waterwegen

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Deze zijn het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer.  Door het gegroepeerd schutten moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar we beperken de wachttijden tot een minimum.

Naast deze preventieve ingrepen zijn momenteel onderstaande effectieve maatregelen van kracht op de bevaarbare waterwegen als gevolg van de droogte. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd.
Bijkomende informatie: bij een diepgangbeperking kan een schip minder diep in het water liggen, omdat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Schippers moeten hiermee rekening houden.

Limburg en Kempische kanalen

Watervangen voor natuur en landbouw werden verminderd naar 80%.

Mobiele pompen zijn actief in sluis Wijnegem, sluis Genk en Berendrechtsluis.
In Ham, Olen, Hasselt en Diepenbeek pompen de waterkrachtcentrales regelmatig water op.

Oost-Vlaanderen

Captatieverbod Moervaart en Bovendurme is opgeheven. Het besluit kan je hier terugvinden.

West-Vlaanderen

Captatieverbod IJzerbekken is opgeheven. Het besluit voor de bevaarbare waterwegen kan je hier terugvinden

Captatieverbod Damse Vaart tussen de Siphon (Leopoldkanaal) en de Nederlandse grens is opgeheven. Het besluit vind je hier

Antwerpen en Vlaams-Brabant

Voor Albertkanaal en Kempense kanalen zie hierboven.


Je kan de actuele droogtetoestand raadplegen op waterinfo.be.

Voor meer informatie over andere maatregelen kan je terecht op vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Een overzicht van captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties. Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan zo'n captatieverbod wegens droogte instellen of opheffen. Bij blauwalgen kunnen ook burgemeesters een captatie- en/of recreatieverbod instellen.


 

Laatste nieuws

Top