Link naar homepage

Droogtemaatregelen: actueel

Droogtemaatregelen: actueel

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over de impact van de droogte op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Droogtemaatregelen: actueel

Actuele maatregelen bevaarbare waterwegen

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Deze zijn het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer.  Door het gegroepeerd schutten moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar we beperken de wachttijden tot een minimum.

Aan het Albertkanaal is de waterkrachtcentrale in Wijnegem stilgelegd om water te besparen. In Olen, Ham en Hasselt worden deze centrales ingeschakeld als pompen. Zo kan er water teruggepompt worden naar de hogere delen van het Albertkanaal en wordt verhinderd dat er water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.

Daarnaast roepen wij om watercaptaties die op dit moment nog toegelaten worden te beperken tot het strikt noodzakelijke minimum. De vaste watervangen van Natuur en Landbouw op het Albertkanaal en de Kempische kanalen werden sinds 27 juli 2020 voor 80% dichtgedraaid. 

Naast deze preventieve ingrepen zijn momenteel onderstaande effectieve maatregelen van kracht op de bevaarbare waterwegen als gevolg van de droogte. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd.
Bijkomende informatie: bij een diepgangbeperking kan een schip minder diep in het water liggen, omdat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Schippers moeten hiermee rekening houden.

Antwerpen 

 • Albertkanaal: zuinig schutten in sluis Wijnegem (voor beroeps en pleziervaart met een maximum wachtperiode van 2 uur, deze periode kan verkort of verlengd worden naar gelang het beschikbare water).

Limburg

 • Albertkanaal: zuinig schutten in de sluizen van Hasselt, Diepenbeek, Genk en Kwaadmechelen.
 • Kanaal Bocholt-Herentals: zuinig schutten in sluis 1, 2 en 3 (voor pleziervaart met een maximum wachtperiode van 1 uur). Diepgangbeperking op het opwaarts deel van het Kanaal Bocholt-Herentals.
 • Zuid-Willemsvaart: zuinig schutten (voor pleziervaart met een maximum wachtperiode van 1 uur). Diepgangbeperking.

Vlaams-Brabant

 • Kanaal naar Charleroi : Gegroepeerd schutten in de sluizen.

Oost-Vlaanderen

 • Boven-Schelde:
  • in Merelbeke is één van de twee sluizen gestremd voor waterbesparing.
  • Gegroepeerd schutten in Merelbeke en Evergem.
  • Sluis Asper: diepangbeperking -20 cm

West-Vlaanderen

 • IJzer
  • Diepgangbeberking: -10 cm
 • Kanaal Gent-Oostende:
  • gegroepeerd schutten in Brugge.

Je kan de actuele droogtetoestand raadplegen op waterinfo.be.

Voor meer informatie over andere maatregelen kan je terecht op vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020.

Een overzicht van captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties. Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan zo'n captatieverbod wegens droogte instellen of opheffen. Bij blauwalgen kunnen ook burgemeesters een captatie- en/of recreatieverbod instellen.


 

Laatste nieuws

Top