BRUG WIJNEGEM

In Wijnegem wordt de brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. De vervanging van de bestaande brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

Wat

TWEE NIEUWE BRUGGEN VERVANGEN DE BESTAANDEN 'BANANENBRUG' 

Op basis van een doorgedreven alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door maar liefst twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt enkele honderden meters ten westen van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een aparte fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex, die na de afbraak van de bestaande brug quasi op die locatie  komt te liggen. Deze keuze bleek tijdens het alternatievenonderzoek, dat in nauw overleg met alle betrokken overheden werd gevoerd, op alle vlakken het best te scoren.

Waarom

THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen stijgt in populariteit. Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is economisch de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over dit kanaal. Dat is gelijk aan twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. De huidige bruggen vormen echter een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal.

Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv daarom alle bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter. Tegelijk vergroten we ook de doorvaartbreedte onder de bruggen. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal. Zo kunnen we nog meer vrachtwagens van de weg halen.

Wanneer

Wegbrug

 • Start werken eind 2022 - begin 2023
 • Einde werken voorjaar 2024

Fietsbrug

 • Start werken begin 2024
 • Einde werken eind 2024 – begin 2025

(Let op! Deze data zijn streefdata)

Waar?

Turnhoutsebaan, Wijnegem

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN VOOR DE HOGERE BRUGGEN IN WIJNEGEM? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE INFOMOMENT DONDERDAG 9 MAART 2023

Om het geheel van de werken meer in detail toe te lichten organiseerden we samen met de gemeente Wijnegem een infomarkt op donderdag 9 maart 2023. Kon je er niet bij zijn? Geen probeem. Je kan hier alvast de presentie herbekijken. 

 

UPDATE 2 MAART 2023

VERKEERSSITUATIE BEIDE OEVERS

Rechteroever: van eind februari tot eind maart 2023

 • Het gemotoriseerd verkeer kan niet meer passeren via de Albertkanaalbaan en wordt omgeleid via de kruising Houtlaan en Turnhoutsebaan in Schilde.
 • Het fietsverkeer kan de werken wel nog passeren over één rijstrook van de Albertkanaalbaan.
 • De 's Gravenwezelsteenweg blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tot eind maart 2023  omwille van nutswerken door Fluvius.
 • Het bedrijf Somtrans en het appartementsgebouw heeft toegang via de Albertkanaalbaan komende vanaf kant Schoten.

Rechteroever: van eind maart tot zomer 2023

 • Ook fietsers kunnen nu niet meer passeren over de Albertkanaalbaan.
 • Met de fiets volg je een korte omleiding langs het fietspad vanaf de Oude Turnhoutsebaan, de ’s Gravenwezelsteenweg en de Groenstraat.
 • Vanaf april tot na de zomer is de s’ Gravenwezelsteenweg weer tijdelijk toegankelijk.  

Linkeroever: van midden januari tot najaar 2023

 • Fietsers komende vanaf de brug rijden door de Kanaalstraat naar de Kraaidijk om richting Deurne te fietsen.
 • Richting Oelegem fiets je vanaf de brug tot aan het oorlogsmonument waar je linksaf slaat en de signalisatie tot aan het kanaal volgt.
 • Je fietst dan via de Pastorijlaan, Molendreef, Lindenlei, Kasteellei en Oudstrijderslaan.
 • Wie vanuit Deurne komt, fietst via de Kosterijstraat naar het oorlogsmonument en pikt hier in op bovenstaande route.
 • De bushalte ‘Wijnegem Vaartdijk’ blijft in dienst
Omleidingsplan

UPDATE 29 DECEMBER 2022

 • Op 12 januari starten er nutswerken onder leiding van Fluvius.

De werkzaamheden nemen de gehele 's Gravenwezelsteenweg in van aan de Houtlaan tot de Groenstraat. Er is in beide richtingen geen doorgaand verkeer mogelijk. 
Fietsers en voetgangers hebben wel een veilige doorgang gedurende de werken. 
Er is een omleiding voorzien via het kruispunt Houtlaan en Turnhoutsebaan in Schilde.

Opgelet! Deze data/timing worden vooropgesteld door de aannemer van de nutsmaatschappijen, maar zijn steeds afhankelijk van externe factoren zoals het weer. Mogelijk worden deze tijdens de werken nog aangepast of verder aangevuld. Bedankt voor je begrip! 

 • De opstart/aanvang van de werken voor de nieuwe wegbrug gaat gepaard met volgende gewijzigde verkeerssituaties:

Rechteroever: 

Fase: 9/01 tot eind februari: (start oeverwerken)

Vanaf de start van de werken zal er een zone van het jaagpad afgesloten worden.
Het verkeer op het jaagpad zal op een rijstrook van de Albertkanaalbaan gebracht worden.
Vanaf 10/01 kan het gemotoriseerde verkeer op de Albertkanaalbaan in deze zone beurtelings passeren d.m.v. een verkeerslichtenregeling. 

In een volgende fase wordt een zone van de Albertkanaalbaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierover volgen in de loop van januari 2023 meer details

Linkeroever:

Over de gewijzigde verkeerssituaties op linkeroever volgen in de tweede week van januari 2023 meer details.  


UPDATE 9 DECEMBER 2022

Begin 2023 starten de werken voor het vervangen van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan. In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. Deze werken zullen ca. 1,5 jaar in beslag nemen. De voorbereidende nutswerken zijn momenteel al volop aan de gang. Hierbij proberen we steeds om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

 • Op 28 november starten er nutswerken onder leiding van Pidpa.

Deze werkzaamheden worden opgesplitst in twee fasen, elk met een eigen timing. Lees meer 

 • Albertkanaalbaan tijdelijk slechts één rijvak vanaf 5 december 

In december voert Fluvius nutswerken uit aan de Albertkanaalbaan, deze worden afgerond op 31 december.
Tijdens de werkzaamheden wordt één baanvak ingenomen door de aannemer. Het verkeer kan zich wisselend over het resterende baanvak verplaatsen.   
Fietsers maken tijdens de wegenwerken in beide richtingen gebruik van het jaagpad.

Opgelet! Deze data/timing worden vooropgesteld door de aannemer van de nutsmaatschappijen, maar zijn steeds afhankelijk van externe factoren zoals het weer. Mogelijk worden deze tijdens de werken nog aangepast of verder aangevuld. Bedankt voor je begrip! 


 

NIEUWE VERKEERSITUATIE

Door de verplaatsing van de autobrug wijzigt ook de verkeersituatie. Op de noordelijke rechteroever komt één kruispunt met verkeerslichten waar de ’s Gravenwezelsesteenweg verbonden wordt met de Turnhoutsebaan, de Albertkanaalbaan en de brug. De bestaande kruispunten op deze oever komen te vervallen. 

Op de zuidelijke linkeroever komt een kruispunt met verkeerslichten dat de Turnhoutsebaan, de Stokerijstraat en de brug met elkaar verbindt. 

Ook de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Oude-Turnhoutsebaan en van de Stokerijstraat met Lindenlei en Turnhoutsebaan krijgen een nieuwe aangepaste inrichting met veilige fietsoversteekplaatsen. 

Om de verkeersveiligheid nog te verbeteren zal in het kader van de werken het snelheidsregime voor het gemotoriseerd verkeer worden aangepast naar 30 km/uur.

NIEUWE FIETSPADEN

Er wordt niet enkel geïnvesteerd in bruggen maar ook in nieuwe fietspaden.
Zo wordt op de noordelijke rechteroever vanaf de voet van de fietsbrug een vrijliggend dubbel richtingsfietspad van 3 m aangelegd langs het kasteeldomein dat de verbinding maakt tussen de Turnhoutsebaan en de ’s Gravenwelzelsteenweg.

Er wordt ook gezorgd voor een fietsverbinding tussen de ’s Gravenwezelsteenweg en de Albertkanaalbaan. Hiervoor wordt een fietspad aangelegd tussen Groenstraat en Albertkanaalbaan.  De Groenstraat krijgt een aangepaste verharding om deze fietsverbinding mogelijk te maken.

Op de zuidelijke linkeroever wordt vanaf de voet van de fietsbrug het fietspad langs de oever van het Albertkanaal doorgetrokken tot aan Kraaidijk. Hierbij  is het de bedoeling om Kraaidijk op korte termijn het statuut van fietsstraat te geven. Tenslotte worden binnen het projectgebied de fietspaden in de Turnhoutsebaan heraangelegd.

De nieuwe fietsbrug en fietspaden op de zuidelijke linkeroever zijn bovendien volledig afgestemd op het gemeentelijke fietsbeleid: zo is b.v. de nieuwe fietsbrug via de Lindenlei rechtstreeks verbonden met de nieuwe fietsroute die via de Kasteellei en het park naar het centrum leidt.

Bovendien worden de fietspaden zodanig ingericht dat oversteekbewegingen op veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen kunnen gebeuren

BETER OPENBAAR VERVOER

De nieuwe brug vormt een belangrijke schakel voor het openbaar vervoer (busverkeer) op de Turnhoutsebaan. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen worden de nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunten uitgerust met bus-beïnvloeding. Er wordt naar gestreefd om tijdens de piekmomenten de bussen hooguit één keer te laten stoppen voor de lichten.

Ook de bushalte in de Turnhoutsebaan (zijde centrum) wordt volledig vernieuwd. Deze zal worden uitgerust met verhoogde perrons om het in- en uitstappen te vergemakkelijken

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG

Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van het fietscomfort voor fietsers die het Albertkanaal oversteken. Om hier maximaal aan tegemoet te komen is gekozen voor de bouw van een afzonderlijke fietsers- en de voetgangersbrug. De fietsbrug wordt een stalen tuikabelbrug, waarbij het brugdek door middel van kabels of tuien wordt opgehangen aan een centrale pijler van ca. 44 m hoog. De brug komt ongeveer op de plaats van de bestaande brug en heeft een overspanning van 171 m. De pijler wordt voorzien op het midden-eiland van het sluizencomplex.

Op de fietsbrug komt een fietspad met een nuttige breedte van 4 m en een voetpad van 3 m. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden er rustplatformen voorzien.

Op de noordelijke rechteroever wordt deze helling aangelegd op het bestaande talud van de Turnhoutsebaan dat hiervoor wordt aangepast. Op de zuidelijke linkeroever wordt parallel aan de Stokerijstraat een lichte en transparante stalen helling gebouwd boven het jaagpad. Op beide oevers worden ook trappen voorzien zodat de voetganger niet noodzakelijk de volledige helling moet aflopen.

 

AUTOBRUG

De nieuw autobrug wordt een stalen boogbrug  met een aangepaste vormgeving die afgestemd is op de nabije omgeving. De stalen bovenbouw steunt op betonnen pijlers. In zijn geheel is de nieuwe brug ca. 118 m lang, de grootste overspanning tussen de beide pijlers bedraagt ca. 88 m.

Op de nieuwe autobrug worden twee rijstroken voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en twee onderhoudspaden. Er zijn geen fietspaden of voetpaden, deze brug is immers uitsluitend bedoelt voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens.  

Om geluidshinder te beperken worden in de buitenbochten van deze brug geluidsschermen voorzien. Deze schermen worden doorgetrokken tot aan de voet van de brug.

GEFASEERDE UITVOERING

De werken worden gefaseerd uitgevoerd.
In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. Op dat moment kan het verkeer de bestaande brug blijven gebruiken om het kanaal te kruisen. Enkel voor een aantal punctuele ingrepen zoals het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande, zal het autoverkeer enkele keren kort onderbroken worden. Fietsers en voetgangers kunnen steeds gebruik maken van de bestaande brug of van de route over de sluizen.
Pas nadat de nieuwe autobrug in dienst is genomen zal de bestaande ‘Bananenbrug’ worden afgebroken. Daarna start de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Fietsers en voetgangers kunnen dan enkel gebruik maken van de route over de sluizen. De Vlaamse Waterweg nv kijkt nog na hoe ze het comfort voor de fietsers en voetgangers op de route via de sluizen nog kan verbeteren.
Tijdens de uitvoering van de werken kan het Albertkanaal door de gefaseerde uitvoering dus steeds worden overgestoken met uitzondering van enkele korte onderbrekingen.

Laatste nieuws

Top