BRUG WIJNEGEM

In Wijnegem wordt de brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. De vervanging van de bestaande brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

Wat

TWEE NIEUWE BRUGGEN VERVANGEN DE BESTAANDEN 'BANANENBRUG' 

Op basis van een doorgedreven alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door maar liefst twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt enkele honderden meters ten westen van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een aparte fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex, die na de afbraak van de bestaande brug quasi op die locatie  komt te liggen. Deze keuze bleek tijdens het alternatievenonderzoek, dat in nauw overleg met alle betrokken overheden werd gevoerd, op alle vlakken het best te scoren.

Waarom

THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen stijgt in populariteit. Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is economisch de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over dit kanaal. Dat is gelijk aan twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. De huidige bruggen vormen echter een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal.

Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv daarom alle bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter. Tegelijk vergroten we ook de doorvaartbreedte onder de bruggen. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal. Zo kunnen we nog meer vrachtwagens van de weg halen.

Wanneer

Wegbrug

  • Start werken begin 2023
  • Einde werken zomer 2024

Fietsbrug

  • Start werken begin 2024
  • Einde werken begin 2026

(Let op! Deze data zijn streefdata)

Waar?

Turnhoutsebaan, Wijnegem

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN VOOR DE HOGERE BRUGGEN IN WIJNEGEM? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

plan locatie nieuwe bruggen

UPDATE 29 NOVEMBER 2023

Afbraak brug in januari 2024
De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers gebruiken vanaf dan de geoptimaliseerde route over het sluizencomplex om het kanaal over te steken. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de brug van de Houtlaan tot de nieuwe wegbrug wordt opengesteld, dat is vermoedelijk eind mei.

In de week van 15 januari gebeuren voorbereidende werken op en aan de bananenbrug om op vrijdag 19 januari om middernacht te starten met de effectieve sloop. De afbraakwerken duren 5 nachten en dagen. In de loop van woensdag 24 januari met de sloop afgerond rond.

Verloop werken en timing na afbraak brug
In februari 2024 begint de heraanleg van de weginfrastructuur op linkeroever en in april starten de constructiewerken voor de fiets- en voetgangersbrug. Vooral in de omgeving van de Stokerijstraat zal de weerslag voelbaar zijn want de zone tussen de watertoren en de Oud Strijderslaan is tot medio 2025 onderbroken. Je leest alles over de timing en het verloop van de werken in deze nieuwe ‘Extra Info Wijnegem’ die vanaf zaterdag 2 december bij alle Wijnegemnaars in de brievenbus valt.

Prestentatie infomarkt van 28 november 2023

De Vlaamse Waterweg nv organiseerde dinsdagavond een infomarkt voor de omgeving en de volgende ochtend een overleg met de Wijnegemse handelaars. Zij kregen uit eerste hand tekst en uitleg over de werken, de plannen en de verkeersmaatregelen.

De presentatie van de infomarkt kan je hieronder bekijken. Zo krijg je een volledig beeld van het verdere verloop van de bouw van de twee nieuwe bruggen in Wijnegem.

GEMOTORISEERD VERKEER

Na sluiting brug Turnhoutsebaan op 15 januari 2024
Vanaf het afsluiten van de brug tot de ingebruikname van de nieuwe autobrug (vermoedelijk eind mei 2024) volgt verkeer een omleiding via de Houtlaan om het kanaal over te steken. Naar en van het centrum van Wijnegem kan je langs de Merksemsebaan rijden. Vrachtverkeer moet de Houtlaan volgen tot het kruispunt met de Turnhoutsebaan aan Wijnegem Shopping Center.

Omleiding gemotoriseerd verkeer januari tot eind mei 2024

Omleiding in de periode tussen afbraak bestaande brug en ingebruikname nieuwe autobrug & omleidingsroutes voor zone Stokerijstraat vanaf eind januari 2024.

Stokerijstraat tussen Oud Strijderslaan en nieuwe wegbrug
Na de afbraak van de brug kan de heraanleg van de Turnhoutsebaan en Stokerijstraat beginnen. De nieuwe bocht van de Turnhoutsebaan moet klaar zijn tegen de opening van de nieuwe autobrug. Vanaf dan is de relatie brug <–> centrum weer beschikbaar.

De aansluiting naar de Lindenlei en Stokerijstraat blijft afgesloten tot half 2025. Vanaf de Zwanebeek tot de Oud Strijderslaan moeten immers heel wat grote en complexe werken worden uitgevoerd: o.a. nieuwe hoofdleidingen voor drinkwater, aanleg gescheiden riolering, herinrichting van het kruispunt aan de watertoren en gespecialiseerde funderingstechnieken voor de aanloophelling en galerij van de fietsbrug.

Tijdens de hele periode gelden voor zone Stokerijstraat omleidingen (autoverkeer en vrachtverkeer). Zie bovenstaand kaartje. Deze zijn in voege tot de zomer van 2025.

Rechteroever
De werken in de Albertkanaalbaan duren nog tot april 2024 en zolang is deze baan nog onderbroken. Verkeer volgt een omleiding. De appartementsblok en Somtrans zijn enkel toegankelijk uit de richting van Schoten. Vanuit Wijnegem en Schilde moet je omrijden en neem je de Broekstraat naar het kanaal.

Na de openstelling van de nieuwe wegbrug volgt op rechteroever:

  • Van juni tot in november 2024 – heraanleg Turnhoutsebaan tussen nieuw kruispunt met Albertkanaalbaan x wegbrug en de Oude Turnhoutsebaan
  • Aansluitend tot juni 2025 – vernieuwing ’s Gravenwezelsteenweg tussen Houtlaan en het nieuwe kruispunt naar de nieuwe wegbrug.

Verkeer op rechteroever volgt telkens een korte omleiding.

Omleiding verkeer juni tot november 2024
Omleiding verkeer najaar 2024 tot zomer 2025

FIETSERS EN VOETGANGERS

Na sluiting brug

Om in de periode tussen het afbreken van de bestaande brug (vanaf 15 januari 2024) en het openstellen van de nieuwe brug (begin 2026) een veilige fietsoversteek te voorzien over het kanaal, wordt een nieuwe fietshelling geïnstalleerd over het sluisplateau.

Deze is voorzien van minder steile hellingen en is breder dan de huidige fietsvoorziening over het sluizencomplex. Tijdens de optimaliseringswerken, uiterlijk tot 15 januari 2024 maken fietsers gebruik via de huidige brug

Daarna steken voetgangers en fietsers het kanaal over via de verbeterde route over het sluizencomplex en dit tot begin 2026.

Op linkeroever blijven de bestaande fietsomleiding in voege tot midden 2025.

route fiets over sluizencomplex

Rechteroever

Op rechteroever is het jaagpad sinds de augustus 2023 open en fiets je vlot tussen Schoten en Oelegem.

Van zodra de werken in de Albertkanaalbaan in april 2024 zijn afgerond, is ook de fietsconnectie tussen jaagpad <-> Groenstraat <-> s’ Gravenwezelsteenweg open.

Vanaf april 2024 heeft de fietser de mogelijkheid om vanaf het reeds aangelegde nieuwe fietspad langs de Turnhoutsebaan het kruispunt over te steken naar de westzijde van de ’s Gravenwezelsteenweg en de verbinding met de Groenstraat.

Deze oversteek wordt geregeld via een aparte fase binnen de verkeerslichtenregeling. De tijdelijke fietsoversteek blijft in voege tot de ’s Gravenwezelsteenweg is heraangelegd en uitgerust met een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde. De heraanleg van de ’s Gravenwezelsteenweg is gepland van eind 2024 tot de zomer van 2025.

 


NIEUWE VERKEERSITUATIE

Door de verplaatsing van de autobrug wijzigt ook de verkeersituatie. Op de noordelijke rechteroever komt één kruispunt met verkeerslichten waar de ’s Gravenwezelsesteenweg verbonden wordt met de Turnhoutsebaan, de Albertkanaalbaan en de brug. De bestaande kruispunten op deze oever komen te vervallen. 

Op de zuidelijke linkeroever komt een kruispunt met verkeerslichten dat de Turnhoutsebaan, de Stokerijstraat en de brug met elkaar verbindt. 

Ook de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Oude-Turnhoutsebaan en van de Stokerijstraat met Lindenlei en Turnhoutsebaan krijgen een nieuwe aangepaste inrichting met veilige fietsoversteekplaatsen. 

Om de verkeersveiligheid nog te verbeteren zal in het kader van de werken het snelheidsregime voor het gemotoriseerd verkeer worden aangepast naar 30 km/uur.

NIEUWE FIETSPADEN

Er wordt niet enkel geïnvesteerd in bruggen maar ook in nieuwe fietspaden.
Zo wordt op de noordelijke rechteroever vanaf de voet van de fietsbrug een vrijliggend dubbel richtingsfietspad van 3 m aangelegd langs het kasteeldomein dat de verbinding maakt tussen de Turnhoutsebaan en de ’s Gravenwelzelsteenweg.

Er wordt ook gezorgd voor een fietsverbinding tussen de ’s Gravenwezelsteenweg en de Albertkanaalbaan. Hiervoor wordt een fietspad aangelegd tussen Groenstraat en Albertkanaalbaan.  De Groenstraat krijgt een aangepaste verharding om deze fietsverbinding mogelijk te maken.

Op de zuidelijke linkeroever wordt vanaf de voet van de fietsbrug het fietspad langs de oever van het Albertkanaal doorgetrokken tot aan Kraaidijk. Hierbij  is het de bedoeling om Kraaidijk op korte termijn het statuut van fietsstraat te geven. Tenslotte worden binnen het projectgebied de fietspaden in de Turnhoutsebaan heraangelegd.

De nieuwe fietsbrug en fietspaden op de zuidelijke linkeroever zijn bovendien volledig afgestemd op het gemeentelijke fietsbeleid: zo is b.v. de nieuwe fietsbrug via de Lindenlei rechtstreeks verbonden met de nieuwe fietsroute die via de Kasteellei en het park naar het centrum leidt.

Bovendien worden de fietspaden zodanig ingericht dat oversteekbewegingen op veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen kunnen gebeuren

BETER OPENBAAR VERVOER

De nieuwe brug vormt een belangrijke schakel voor het openbaar vervoer (busverkeer) op de Turnhoutsebaan. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen worden de nieuwe verkeerslichtengeregelde kruispunten uitgerust met bus-beïnvloeding. Er wordt naar gestreefd om tijdens de piekmomenten de bussen hooguit één keer te laten stoppen voor de lichten.

Ook de bushalte in de Turnhoutsebaan (zijde centrum) wordt volledig vernieuwd. Deze zal worden uitgerust met verhoogde perrons om het in- en uitstappen te vergemakkelijken

FIETS- EN VOETGANGERSBRUG

Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van het fietscomfort voor fietsers die het Albertkanaal oversteken. Om hier maximaal aan tegemoet te komen is gekozen voor de bouw van een afzonderlijke fietsers- en de voetgangersbrug. De fietsbrug wordt een stalen tuikabelbrug, waarbij het brugdek door middel van kabels of tuien wordt opgehangen aan een centrale pijler van ca. 44 m hoog. De brug komt ongeveer op de plaats van de bestaande brug en heeft een overspanning van 171 m. De pijler wordt voorzien op het midden-eiland van het sluizencomplex.

Op de fietsbrug komt een fietspad met een nuttige breedte van 4 m en een voetpad van 3 m. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden er rustplatformen voorzien.

Op de noordelijke rechteroever wordt deze helling aangelegd op het bestaande talud van de Turnhoutsebaan dat hiervoor wordt aangepast. Op de zuidelijke linkeroever wordt parallel aan de Stokerijstraat een lichte en transparante stalen helling gebouwd boven het jaagpad. Op beide oevers worden ook trappen voorzien zodat de voetganger niet noodzakelijk de volledige helling moet aflopen.

 

AUTOBRUG

De nieuw autobrug wordt een stalen boogbrug  met een aangepaste vormgeving die afgestemd is op de nabije omgeving. De stalen bovenbouw steunt op betonnen pijlers. In zijn geheel is de nieuwe brug ca. 118 m lang, de grootste overspanning tussen de beide pijlers bedraagt ca. 88 m.

Op de nieuwe autobrug worden twee rijstroken voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en twee onderhoudspaden. Er zijn geen fietspaden of voetpaden, deze brug is immers uitsluitend bedoelt voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens.  

Om geluidshinder te beperken worden in de buitenbochten van deze brug geluidsschermen voorzien. Deze schermen worden doorgetrokken tot aan de voet van de brug.

GEFASEERDE UITVOERING

De werken worden gefaseerd uitgevoerd.
In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. Tijdens de bouw blijft de huidige brug zo lang mogelijk beschikbaar voor het verkeer. De gloednieuwe autobrug komt immers een 300-tal meter westelijker te liggen. Een tijdelijke onderbreking van 4,5 maanden van de Turnhoutsebaan valt echter niet te vermijden. Fietsers en voetgangers kunnen steeds gebruik maken van de bestaande brug of van de route over de sluizen.
Na de afbraak van de bestaande ‘Bananenbrug’ start de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Fietsers en voetgangers kunnen dan enkel gebruik maken van de route over de sluizen. 

Hinder

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Auto

Brug Wijnegem

15/01/2024 t/m 31/12/2025
De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle...
Meer info

Fiets

Brug Wijnegem

15/01/2024 t/m 31/12/2025
De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle...
Meer info

Voetganger

Brug Wijnegem

15/01/2024 t/m 31/12/2025
De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle...
Meer info

Laatste nieuws

Top