Brug Wijnegem

Brug Wijnegem

De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers gebruiken vanaf dan de geoptimaliseerde route over het sluizencomplex om het kanaal over te steken. Gemotoriseerd verkeer...
Datum
15/01/2024 t/m 31/12/2026
De timing voor de afbraak van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan is bekend. Op maandag 15 januari 2024 wordt de brug afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers gebruiken vanaf dan de geoptimaliseerde route over het sluizencomplex om het kanaal over te steken. Gemotoriseerd verkeer...

GEMOTORISEERD VERKEER

Na sluiting brug Turnhoutsebaan op 15 januari 2024
Vanaf het afsluiten van de brug tot de ingebruikname van de nieuwe autobrug (vermoedelijk eind mei 2024) volgt verkeer een omleiding via de Houtlaan om het kanaal over te steken. Naar en van het centrum van Wijnegem kan je langs de Merksemsebaan rijden. Vrachtverkeer moet de Houtlaan volgen tot het kruispunt met de Turnhoutsebaan aan Wijnegem Shopping Center.

Omleiding in de periode tussen afbraak bestaande brug en ingebruikname nieuwe autobrug & omleidingsroutes voor zone Stokerijstraat vanaf eind januari 2024.

Stokerijstraat tussen Oud Strijderslaan en nieuwe wegbrug
Na de afbraak van de brug kan de heraanleg van de Turnhoutsebaan en Stokerijstraat beginnen. De nieuwe bocht van de Turnhoutsebaan moet klaar zijn tegen de opening van de nieuwe autobrug. Vanaf dan is de relatie brug <–> centrum weer beschikbaar.

De aansluiting naar de Lindenlei en Stokerijstraat blijft afgesloten tot half 2025. Vanaf de Zwanebeek tot de Oud Strijderslaan moeten immers heel wat grote en complexe werken worden uitgevoerd: o.a. nieuwe hoofdleidingen voor drinkwater, aanleg gescheiden riolering, herinrichting van het kruispunt aan de watertoren en gespecialiseerde funderingstechnieken voor de aanloophelling en galerij van de fietsbrug.

Tijdens de hele periode gelden voor zone Stokerijstraat omleidingen (autoverkeer en vrachtverkeer). Zie bovenstaand kaartje. Deze zijn in voege tot de zomer van 2025.

Rechteroever
De werken in de Albertkanaalbaan duren nog tot april 2024 en zolang is deze baan nog onderbroken. Verkeer volgt een omleiding. De appartementsblok en Somtrans zijn enkel toegankelijk uit de richting van Schoten. Vanuit Wijnegem en Schilde moet je omrijden en neem je de Broekstraat naar het kanaal.

Na de openstelling van de nieuwe wegbrug volgt op rechteroever:

  • Van juni tot in november 2024 – heraanleg Turnhoutsebaan tussen nieuw kruispunt met Albertkanaalbaan x wegbrug en de Oude Turnhoutsebaan
  • Aansluitend tot juni 2025 – vernieuwing ’s Gravenwezelsteenweg tussen Houtlaan en het nieuwe kruispunt naar de nieuwe wegbrug.

Verkeer op rechteroever volgt telkens een korte omleiding.

FIETSERS EN VOETGANGERS

Tijdens afbraak brug

Tijdens de sloop is de Oude Turnhoutsebaan onderbroken ter hoogte van de brug. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via het fietspad langs de Gistfabriek, ’s Gravenwezelsteenweg en Turnhoutsebaan, in beide richtingen.

Na sluiting brug

Om in de periode tussen het afbreken van de bestaande brug (vanaf 15 januari 2024) en het openstellen van de nieuwe brug (begin 2026) een veilige fietsoversteek te voorzien over het kanaal, wordt een nieuwe fietshelling geïnstalleerd over het sluisplateau.

Deze is voorzien van minder steile hellingen en is breder dan de huidige fietsvoorziening over het sluizencomplex. Tijdens de optimaliseringswerken, uiterlijk tot 15 januari 2024 maken fietsers gebruik via de huidige brug. 

Daarna steken voetgangers en fietsers het kanaal over via de verbeterde route over het sluizencomplex en dit tot begin 2026.

Op linkeroever blijven de bestaande fietsomleiding in voege tot midden 2025.

fietsomleiding tijdens afbraak brug

Rechteroever

Op rechteroever is het jaagpad sinds de augustus 2023 open en fiets je vlot tussen Schoten en Oelegem.

Van zodra de werken in de Albertkanaalbaan in april 2024 zijn afgerond, is ook de fietsconnectie tussen jaagpad <-> Groenstraat <-> s’ Gravenwezelsteenweg open.

Vanaf april 2024 heeft de fietser de mogelijkheid om vanaf het reeds aangelegde nieuwe fietspad langs de Turnhoutsebaan het kruispunt over te steken naar de westzijde van de ’s Gravenwezelsteenweg en de verbinding met de Groenstraat.

Deze oversteek wordt geregeld via een aparte fase binnen de verkeerslichtenregeling. De tijdelijke fietsoversteek blijft in voege tot de ’s Gravenwezelsteenweg is heraangelegd en uitgerust met een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde. De heraanleg van de ’s Gravenwezelsteenweg is gepland van eind 2024 tot de zomer van 2025.

 

Laatste nieuws

Top