Zeescheldebekken zet zich schrap voor stormtij

Zeescheldebekken zet zich schrap voor stormtij

De Schelde en haar zijrivieren krijgen op woensdag 3 januari vanaf de namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. De voorspellingen gaan uit van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee. En dat gaat gepaard met hoge waterstanden. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om overtollig rivierwater op te vangen en wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

Zeescheldebekken zet zich schrap voor stormtij

Twee keer per maand is er sprake van springtij. Als springtij uitzonderlijk samenvalt met een noordwesterstorm op de Noordzee en zoals vandaag ook nog in combinatie met veel neerslag, is waakzaamheid geboden. Stormvloedgolven rollen dan het Zeescheldebekken binnen en zorgen voor hoge waterstanden op de Schelde en haar zijrivieren, van Gent tot in Lier. Ook in Oost‐ en West‐Vlaanderen zijn de waterpeilen hoog.

Hoge waterpeilen
Woensdagnamiddag zal het waterpeil van de Schelde in Antwerpen boven 7 meter TAW uit stijgen. Deze hoge waterstanden zetten zich ook verder landinwaarts verder. De voorspellingen deden De Vlaamse Waterweg nv op aanraden van het Waterbouwkundig Laboratorium besluiten om de alarmfases ‘gevaarlijk stormtij’ af te kondigen voor woensdagnamiddag‐ en avond. Dat wil zeggen dat alle gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan in werking zullen treden en dat De Vlaamse Waterweg nv verdere voorzorgsmaatregelen neemt. Vlaanderen telt op dit moment 16 gecontroleerde overstromingsgebieden.

Voorzorgsmaatregelen
Sinds vanmiddag zijn de waterkeringspoorten op de Antwerpse Scheldekaaien gesloten om wateroverlast in de stad te vermijden. De poorten blijven ook vandaag gesloten en er geldt een parkeerverbod aan de kaaien. Ook in de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerd overstromingsgebied, wordt GOG‐werking verwacht bij de voorspelde hoogwaterpeilen.

De gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo stroomopwaarts wateroverlast. Het gaat onder meer over de overstromingsgebieden Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I en IV (Waasmunster), Bovenzanden (Heindonk), Zennegat (Battel), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de Polders van Kruibeke. Dit laatste gebied, met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, staat voor een primeur. Naar verwachting zal het gebied zich woensdagnamiddag voor het eerst vullen.

Te verwachten hinder
Zolang de alarmfase duurt, zullen de dijken aan de rivierzijde van de overstromingsgebieden afgesloten zijn voor recreanten. Langs die ‘overloopdijken’ stromen verhoogde waterpeilen de overstromingsgebieden binnen. De Polders van Kruibeke, bij normale weersomstandigheden een toegankelijk natuurgebied waar veel gewandeld wordt, zullen volledig afgesloten zijn tijdens het stormtij.

Er geldt een volledige scheepvaartstremming op de Schelde, tussen Wintam en Dendermonde. De stremming geldt van 15.00 u tot 19.00 u en moet ervoor zorgen dat de dijken niet extra belast worden door golfslag van de schepen. Ook op de Rupel, de Beneden‐Nete en de Beneden‐Dijle geldt scheepvaartstremming in deze periode.

De landhoofden van verschillende veren zullen onder water komen te staan, waardoor aanmeren onmogelijk wordt en de veerdiensten tijdelijk buiten dienst zullen zijn. De veerdienst Kruibeke‐Hoboken (Schelde) zal één uur voor en na hoogwater buiten dienst zijn. Het zelfde geldt voor het Sint‐Annaveer in Antwerpen. De veerdienst Bazel‐Hemiksem (Schelde) zal één uur voor hoogwater niet beschikbaar zijn. Bazel ligt aan het gecontroleerd overstromingsgebied Polders van Kruibeke loopt, dat zal volstromen met water. Na het hoogwater bekijkt De Vlaamse Waterweg nv wanneer het veer terug opengesteld kan worden.

Oost‐ en West‐Vlaanderen
Ook in West‐ en Oost‐Vlaanderen staan de waterpeilen van verschillende bevaarbare waterwegen hoger dan normaal. Op onder andere de Leie, de Boven‐Schelde, de Dender en de IJzer is het vloedregime en zijn er verschillende waak‐ en alarmpeilen overschreden. Daardoor mag er op sommige waterwegen niet gevaren worden, op andere rivieren of kanalen krijgen schippers een waarschuwing mee. Intussen staan ook de keersluizen om Gent en de keersluis in Beernem op het kanaal Gent‐Oostende dicht om de Gentse binnenstad en de Brugse regio tegen wateroverlast te beschermen. Op het kanaal Gent‐Oostende is er daardoor geen scheepvaartverkeer meer mogelijk. De Vlaamse Waterweg nv voert momenteel zoveel mogelijk water af en zet zich schrap voor het komende hoogwater vanavond. Op dat moment worden nog hogere waterpeilen verwacht.

Update verwachtingen
De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.

Laatste nieuws

Top