Waterkeringen en overstromingsgebieden Sigmaplan bewijzen hun nut  tijdens gevaarlijk stormtij  

Waterkeringen en overstromingsgebieden Sigmaplan bewijzen hun nut  tijdens gevaarlijk stormtij  

Afgelopen namiddag en avond deden zich sterk verhoogde waterpeilen voor op de Schelde en haar zijrivieren.  Er was sprake van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een westerstorm op de Noordzee.  15 van de 16 gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan bufferden overtollig rivierwater.  

Waterkeringen en overstromingsgebieden Sigmaplan bewijzen hun nut  tijdens gevaarlijk stormtij  

Afgelopen namiddag steeg het waterpeil van de Schelde in Antwerpen tot 7,16 meter TAW . Ook verder landinwaarts zetten de verhoogde waterpeilen zich verder door. De waterkeringen en overstromingsgebieden die reeds aangelegd werden in het kader van het Sigmaplan, dat bedoeld is voor dit soort gevaarlijke omstandigheden, bewezen hun nut en tonen de noodzaak aan van de verdere afwerking van het Sigmaplan.

Sigmagebieden in werking
Aan de Scheldekaaien in Antwerpen stroomde het Scheldewater over de kaaivlakte. Aan de overgang naar de stad werd het water tegengehouden door de betonnen waterkeringsmuur, die Antwerpen tegen wateroverlast moet beschermen.

Verder landinwaarts werd het overtollig water opgevangen in de daarvoor bestemde gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan. In totaal telt Vlaanderen 16 van die gebieden, waarvan de volgende 15 in werking traden: Tielrodebroek (Tielrode), Groot Schoor (Hamme), Uiterdijk (Dendermonde), Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I (Waasmunster), Potpolder IV (Waasmunster), Bovenzanden (Heindonk), Zennegat (Mechelen), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen) en de Polders van Kruibeke.

Dat laatste is een primeur: de recent aangelegde Polders van Kruibeke vormen met hun 600 hectare het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaplan. Het is de eerste maal dat dit grootschalig overstromingsgebied in werking treedt. Omwille van haar grote waterbergingsvermogen is het gebied een cruciale schakel in de keten van overstromingsgebieden van het Sigmaplan.

Praktische gevolgen stormtij
De dijken aan de rivierzijde van de gecontroleerde overstromingsgebieden aan de Schelde blijven afgesloten voor recreanten tijdens de duur van de alarmfase. Pas wanneer de waterstanden gezakt zijn, vermoedelijk in de loop van deze avond, of ten laatste morgen vroeg, zullen de dijken opnieuw worden opengesteld.

De scheepvaartstremming op de Schelde (tussen Wintam en Dendermonde), de Rupel, de Beneden‐Nete en de Beneden‐Dijle wordt opgeheven zodra de waterstanden terug verlaagd zijn. Afhankelijk van de locatie op de rivier (meer of minder landinwaarts) zal dat tussen 19.00 u en 21.30 u zijn.

Een deel van de aanloopsteigers van verschillende veren kwamen onder water te staan door de hoge waterstanden, waardoor de veerdiensten tijdelijk buiten dienst waren. De Scheldeveren Kruibeke‐Hoboken en Bazel‐Hemiksem zijn opnieuw in dienst.

Ook de Polders van Kruibeke zijn gedeeltelijk opengesteld; met uitzondering van de Blauwe Gaanweg, de Zandgaanweg, het benedendijkse jaagpad aan de ringdijk en de Scheldedijk. De veersteiger in Kruibeke is dus opnieuw bereikbaar via de gemeentelijke wegenissen. Morgenochtend rond 10.00 u zullen de Polders van Kruibeke waarschijnlijk weer volledig toegankelijk zijn.

Update verwachtingen
De verhoogde bovenafvoer in combinatie met het springtij veroorzaakt nog zeker tot vrijdag voor verhoogde hoog‐ en laagwaters langs de Boven‐Zeeschelde. Stormtijenworden de komende dagen niet meer verwacht in het Zeescheldebekken.

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.

Laatste nieuws

Top