Wereldwaterdag

Wereldwaterdag

Het is WereldWaterDag vandaag! Wisten jullie dat de waterkrachtcentrales-pompinstallaties langs de sluizen van het Albertkanaal niet alleen water kunnen oppompen bij droge periodes, maar ook zelf energie kunnen opwekken? Met deze 100% energieneutrale installaties zorgen we ervoor dat de scheepvaart altijd verder kan.

Wereldwaterdag

De klimaatverandering zet druk op onze relatie met water. Daarom werkt De Vlaamse Waterweg nv aan een overstromingsveilige toekomst. De Vlaamse aanpak om overstromingen als gevolg van stormtij op te vangen is revolutionair. Een ketting van overstromingsgebieden geeft meer ruimte aan de rivier. In één moeite krikken die gebieden ook de natuurwaarden van onze waterwegen op. Het Sigmaplan werkt! Lees er hier alles over. 

Waterwegen en binnenvaart zijn ook een hefboom voor een mental shift naar duurzame mobiliteit. Met onze projecten Seine Schelde Vlaanderen en de opwaardering van het Albertkanaal  bouwen we ons waterwegennet toekomstgericht uit. 

Hier ontdek je meer over de pompinstallaties en waterkrachtcentrales aan de sluizencomplexen van het Albertkanaal. 

Laatste nieuws

Top